ประสาทวิทยาในศาสตร์แห่งทันตแพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์(อังกฤษ: dentistry, บอสเนีย: Dentalna medicina)เป็นสาขาวิชาที่ประเมิน วินิจฉัย ป้องกัน และรักษาโรค ความผิดปกติ หรือภาวะในช่องปาก บริเวณใบหน้าขากรรไกร หรือบริเวณใกล้เคียงและโครงสร้างอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และผลกระทบต่อร่างกายมนุษย์ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ เรื่องของเส้นประสาท 
แน่นอน ก่อนจะอธิบายเรื่องประสาทวิทยาในศาสตร์แห่งทันตแพทยศาสตร์ เราต้องมาอธิบายโครงสร้างของฟันก่อน


โครงสร้างของฟันประกอบไปด้วย7ส่วน
1.เคลือบฟัน (enamel) : เป็นส่วนที่แข็งที่สุดของฟันมีส่วนประกอบของแคลเซียมและฟอสเฟต

2.เนื้อฟัน (dentine) : เป็นส่วนที่แข็งน้อยกว่าเคลือบฟัน มีความแข็งพอๆกับกระดูก ชั้นนี้มีการสร้างและสลายอยู่ตลอดเวลา เป็นชั้นที่มีเซลล์เป็นจำนวนมาก

3.โพรงประสาทฟัน (pulp) : เป็นที่อยู่ของเส้นเลือดที่นำอาหารมาหล่อเลี้ยงฟัน และนำของเสียออกจากฟัน และมีเส้นประสาทรับความรู้สึกของฟัน

4.เคลือบรากฟัน (cementum) : เป็นส่วนของเนื้อเยื่อปริทันต์ที่อยู่ภายในรากฟัน ด้านหลังของเหงือก ซึ่งมีเส้นประสาทไหลเวียนมาก

5.ชั้นร่องเหงือก (gingival crevice) : ร่องระหว่างเหงือกตัวฟันกับขอบเหงือก มีความลึกประมาณ 2 มิลลิเมตร

6.เหงือก (gingiva) : เนื้อเยื่อที่หุ้มตัวฟันและกระดูกขากรรไกรไว้

7.กระดูกเบ้ารากฟัน (alveolar bone) : ส่วนกระดูกที่รองรับรากฟัน

แน่นอนทุกส่วนมีความสำคัญต่อเส้นประสาท แต่ส่วนที่สำคัญที่สุดและเป็นส่วนที่เชื้อโรคจะทำร้ายคุณ ทำให้คุณปวดฟันมหาสารจนอาจถึงขั้นเสียชีวิตนั้นคือ โพรงประสาทฟัน (pulp) เพราะเส้นประสาทอยู่ตรงนั้น 
โดยปกติสำหรับคนทั่วไป จะปวดฟันก็ต่อเมื่อฟันผุ ฟันผุเกิดจากจุลินทรีย์หลายชนิดในคราบจุลินทรีย์ใช้น้ำตาลเป็นแหล่งพลังงานและผลิตกรดออกมา กรดเหล่านี้จะไปสลายแคลเซียมและฟอสเฟตของผิวเคลือบฟัน เป็นสาเหตุให้เกิดฟันผุ เมื่อมันยิ่งกันกินเข้าไปลึก อาการเจ็บก็จะยิ่งมากขึ้น จากเจ็บๆจี้ดๆ เป็นเจ็บหนักๆ และอาจถึงขั้นเสียชีวิตเพราะหัวใจวายได้ หากผุไปถึงโพรงประสาทฟัน
แต่ในเคส ของผู้ป่วยพันธุกรรม การติดเชื้อในเส้นเลือดหรือเส้นประสาทฟัน อาจทำให้เกิดอาการปวดปลายประสาทอักเสบ ซึ่งปวดได้ตั้งแต่ลำคอ หู ไปจนถึงฟัน ในเรื่องของทันตแพทยศาสตร์เชื้อโรค ไวรัส แบคทีเรีย หรือกระทั้งนาโนเทคโนโลยีที่ใช้ในทางที่ไม่ดี ที่เข้าไปอยู่ในเส้นเลือด เส้นประสาท อาจก่อให้เกิดการเจ็บปวด รวมถึงการอักเสบบริเวณรากฟัน เหมือนกับอาการโรคฟันผุ เพียงแต่มันเริ่มจากข้างไหน ไม่ได้เริ่มจากข้างนอก ซึ่งโรคนี้ในการสำรวจ ยังไม่มีการสำรวจว่ามีตัวเลขเท่าไหร่คิดต่อประชากร100% ที่มีอาการเหล่านี้จากพันธุกรรม แต่ในการสำรวจเบื้องต้นมีคน6-10%เป็นโรคพันธุกรรม ไม่ว่าจะทางใดทางหนึง ความบกพร่องทางพันธุกรรมจึงเป็นเหตุผลให้ทันตแพทย์ควรเรียนรู้เรื่องประสาทวิทยาควบคู่กันไป เพื่อเป็นการแก้ปัญหาสุขภาพฟันของผู้ป่วยจากโรคพันธุกรรมได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ และไม่ให้เชื้อลุกลาม รวมถึงต้องรักษาควบคู่กับหมอหูคอจมูล และหมอทางประสาทวิทยา เพื่อแก้ปัญหาให้ตรงจุด เพื่อไม่ให้เกิดกรณีที่คนไข้เสียชีวิจเพราะเพียงแค่ปวดฟัน 
ในการรักษาฟัน ในกรณีที่ปวดถึงระดับรากฟัน หรือ เส้นประสาท ทันตแพทย์มีสองทางเลือก
1.การรักษารากฟัน การซ่อมแซมและรักษาฟันที่เสียหายหรือติดเชื้ออย่างรุนแรง โดยไม่ต้องถอนฟันซี่นั้นทิ้ง ขั้นตอนการรักษาจะประกอบด้วยการขูดเนื้อฟันส่วนที่เสียหายออก (ของโพรงประสาทและคลองรากฟัน) ทำความสะอาด และทำให้ปราศจากเชื้อก่อน จากนั้นจึงอุดคลองรากฟันและโพรงประสาทฟัน ไม่ให้เชื้อเข้ามาทำร้ายโพลงประสาทฟันอีก
2.การถอนฟัน และ ใช้รากฟันเทียมแทน ในกรณีนี้จะใช้สำหรับกรณีที่กู้รากฟัน เส้นประสาท เส้นเลือดในโพรงประสาทฟันไม่ได้แล้ว เนื่องจากเสียหายและอาจลุกลามถึงเหงือกและระบบขากรรไกร การใช้รากฟันเทียม ก็เปรียบได้กับการใช้ฟันปลอมที่ยึดติดกับเหงือกอย่างถาวร
และนี้คือ เรื่องราวเบื้องต้นของ ประสาทวิทยาในศาสตร์แห่งทันตแพทยศาสตร์

SHARE

Comments