โครงการก่อตั้งHakimov Dynamic(2)
Hakimov Dynamic ยังไม่ได้รับการเป็นที่ยอมรับในฐานะองค์กรของนิติบุคคล แต่มันกลายเป็นบุคคล1บุคคลที่ชื่อว่า Nakwat Hakimov ซึ่งเป็นนักวิชาการของIstiklal University และ นักศึกษาของPrince of Songkhla University และ Stanford University , เกร็นเล็กๆว่า Hakimov เคยได้รับตำแหน่งจากคณาจารย์ที่อินโดเนเซียว่า ตวน/Tuan เป็นตำแหน่งที่ทรงเกียรติอีกตำแหน่ง เวลาชาวอินโดเนเซียนเรียกNakwat Hakimov เขามักจะเรียกว่า Tuan Nakwat Bin Abdulhakim คำว่า Bin Abdulhakim มีความหมายเดียวกับHakimov หมายถึง ลูกของอับดุลฮากีม หรือ ฮากีม(Hakim).

Tuan Nakwat Bin Abdulhakim หรือ Nakwat Hakimov ได้เคยเสนอโครงการจัดตั้งองค์กรมากมายซึ่งรวมถึง Hakimov Dynamic ที่มีความหวังว่าองค์การทางการศึกษาจะให้การสนับสนุนงบประมาณและกำลังทรัพยากรมนุษย์ที่หลายๆคนมองว่าเขาไม่เก่ง แต่เรามองว่าเขามีศักยภาพเข้ามาร่วมทีมในการก่อตั้ง Hakymov Dynamic แต่ถูกปฏิเสธทันควัน ด้วยองค์กรนั้นถูกนิยามว่า เพ้อฝันเกินไป 
จินตนาการอาจพาเราไปสู่ความเพ้อฝัน แต่ถ้าไม่มีมันเราก็ไปไหนไม่ได้ คาร์ล ซาแกนกล่าวไว้แน่นอนหลายๆคนปฏิเสธทันควันกับการจัดตั้ง Hakimov Dynamic ผมเขียนจดหมายที่หวังว่าจะถึงตัวผมในอีกโลกๆหนึงที่ขนานกับเราด้วยความหวังการติดต่อระหว่างโลกคู่ขนานว่าเขาจะติดต่อกลับมาและมาช่วยสร้างเครือข่ายที่อาจจะสูงกว่า ผมเขียนเป็นรหัสมอส และปล่อยมันผ่านคลื่นวิทยุและคลื่นกระแส่จิต แน่นอนแรงกดดันสูงขึ้น จากความหวังที่สูง กับ สิ่งที่เป็นไปได้ที่ต่ำ เพียงแค่หวังว่า จะมีคนบนโลกหันมาเห็นด้วย สนับสนุน แทนที่จะคัดค้าน หรือ มองว่านี้เป็นแค่ความเพ้อฝันเล็กๆของคนป่วยที่หลายๆคนบอกว่า อาจจะตายวันไหนก็ได้ 
SHARE

Comments