โครงการก่อตั้ง Hakimov Dynamic
โครงการก่อตั้ง Hakimov Dynamic เป็นแรงบันดาลใจที่ผมอยากสร้างองค์ที่มีวิทยาการทั้งในแง่วิทยาศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การศึกษา และวิทยาการอื่นๆที่จะพยายามครอบคลุมทุกเรื่องของมนุษย์ แรงบันดาลใจของHakimov Dynamic เกิดขึ้นในปี2014 หลังจากที่ผมได้นั่งเศร้า และ วิตกกับอดีตและอนาคตของยุคนั้น ผมเลือกที่จะเดินออกมาและคิดสร้างองค์กรและเครือข่าย ที่จะตั้งตามชื่อพ่อผม Abdulhakim/อับดุลฮากีม(Hakim เติม ov ในภาษาสลาวิกแปลว่า ลูกของฮากีม) ซึ่งเป็นคนที่ผมทั้งชื่นชม รัก และเกลียดในบางเวลา แต่อย่างไรก็ตาม เขามีสิ่งหนึงที่ผมยกย่องจนผมตั้งชื่อองค์กรตามชื่อเขาคือ การที่เขายังยึดมั่นในสโลแกนสั้นๆที่ว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งสโลแกนที่นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มักจะคุ้นหูเสมอมา เท่าที่ผ่านมา ผมสามารถรวบรวมความรู้ทั้งหมดของ Hakimov Dynamic อยู่ในหัวสมองของผม และหลายๆครั้ง หลายๆความรู้ได้เผยแพร่ผ่านStoryLog,Facebook และการพูดเสวนา ณ ที่ต่างๆ แต่มันก็แค่เศษเล็กๆของความรู้ของผม และความรู้ของสมาชิกองค์กรในอนาคตที่ผมอยากจะก่อตั้ง เพื่อเลียนแบบBishop Dynamic,Fringe Division และ Massive Dynamic ผมหวังว่าอนาคต Hakimov Dynamic จะมีส่วนในการสร้างสรรค์โลกอนาคตไม่ว่าจะยามยูโทเปีย ดิสโทเปีย หรือ ใจกลางของทั้งสองอย่าง(นั้นคือโลกในความเป็นจริง) แต่ผมจะทำไม่สำเร็จถ้าไม่มีคนอื่นเข้ามาร่วมช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน 
SHARE

Comments