ตรีปุระสูรกับเรื่องราวพระศิวะบูชาลูกตนเอง
เรื่องของตรีปุระสูร (Tripurasura)

เรื่องนี้เป็นแบบฉบับที่คนไทยไม่ค่อยจะได้ยิน เพราะเป็นเรื่องราวตามแบบฉบับของคเณศปุราณะ ที่บูชาพระคเณศเป็นปฐมพรหม คือเป็นเทพสูงสุด ซึ่งจะเล่าเรื่องของตรีปุระสูรเเตกต่างจากศิวะมหาปุระณะนิดหน่อย ในฉบับนี้เล่าว่าในยุคที่สอง มีฤาษีนามกฤษณ์มาตร ระหว่างบำเพ็ญตบะเเผลอจามออกมาเเละมีกุมารผิวสีเเดงออกมากับการจามครั้งนั้น ฤาษีก็สอนคเณศมนต์ตราให้ กุมารน้อยนี้ก็ได้บำเพ็ญเพียรจนครบ 5,000 ปี (วิธีบำเพ็ญเพียรคือเอาหัวโหม่งโลก) จนเป็นที่พึงพอใจของพระคเณศ (ปฐมพรหม) ทรงประทานพรให้กุมารนี้มีอำนาจเป็นใหญ่ปกครองทุกสรรพ์สิ่ง เเต่ด้วยกุมารนี้มีจิตความเป็นอสูรในตัวจึงได้กลายเป็นอสูรนามตรีปุระ เเละได้บำเพ็ญเพียรต่อพระศิวะ ขอประทานปราสาททั้ง 3 แห่ง คือ ปราสาทโลหะ (ตั้งอยู่บนพื้นดิน) ปราสาทเงิน (ตั้งอยู่บนอากาศ) เเละสุดท้ายคือปราสาททอง (ตั้งอยู่บนสวรรค์) เละได้ขอพรเพิ่มอีกว่าขอให้ทั้งสามปราสาทจะไม่ถูกทำลายหากไม่โคจรมาในระนาบเดียวกัน เเละจะไม่ถูกทำลายถ้าไม่ใช่ด้วยศรของพระศิวะเพียงหนึ่งดอกที่ยิงเป็นเส้นตรงไปถูกที้งสามปราสาทเท่านั้น

เมื่ออสูรตรีปุระมีอำนาจก็เกิดลำพอง ใช้อำนาจนั้นรุกรานไปทั่วแม้เเต่เทวราชอินทราเองก็ต้องพ่ายเเพ้ (เเพ้ประจำ) ทีนี้เทวราชต้องไปขอให้พระศิวะมาปราบเพราะถือว่าละเมิดเงื่อนไข ก็เกิดศึกขึ้น พระศิวะก็ออกรถศึกแต่ระหว่างออกศึกนั้น เเกนรถศึกเกิดหักลง นารทมุนีก็ได้ทูลกับมหาเทพว่าท่านลืมทำการปฐมบูชา (บูชาลูกตนเอง) ทำให้เกิดอุปสรรคต่างๆ ทำให้พระศิวะจึงต้องทำการบูชาพระคเณศก่อนเพื่อเป็นปฐม แล้วก็ได้ยกคันศรขึ้นเเล้วยิงศรเพียงหนึ่งดอกก็สามารถทำให้อสูรเเละปราสาททั้งสามถูกทำลายลงไป

แต่ในศิวะมหาปุระณะจะเล่าว่ามีอสูรสามพี่น้องที่เป็นบุตรของตารกะสูร ซึ่งในซีรีย์นี่ก็นำเรื่องของทั้งสองปุระณะมารวมกัน และได้กล่าวว่าอสูรเเละปราสาททั้งสามจะถูกทำลายได้ต่อเมื่อเลิกบูชาพระศิวะ พระนารายณ์ก็ทรงให้อวตารที่เป็นสมณะโล้นมาโน้มน้าวให้อสูรเปลี่ยนลัทธิการบูชาใหม่จนอสูรเสียทีเเละถูกพระศิวะเเผลงศรทำลายทั้งสามปราสาทเเละอสูร เเละพระศิวะก็ได้ประกาศว่า ปราสาททั้งสามนี้แทนคุณะทั้ง 3 คือ สัตวะ (ความดีงาม) แทนด้วยปราสาททอง รชัส (ความเศร้าหมอง ตัณหา) แทนด้วยปราสาทเงิน เเละ ตมะ (ความโง่เขลา) แทนด้วยปราสาทโลหะ การทำลายปราสาททั้งสามนี่ก็เปรียบเหมือนการที่พระศิวะสามารถที่จะอยู่เหนือคุณะทั้งสาม (ก็แน่นอนสิในปุราณะนี้พระศิวะใหญ่สุด) เมื่อถึงกาลสิ้นกัลป์พระศิวะก็จะเป็นผู้ทำลายทุกสรรพ์สิ่งเหมือนดั่งทำลายปราสาทนี้

เอาไว้แค่นี้ล่ะ ......
SHARE

Comments