ความซับซ้อน
ความซับซ้อน (Complexity) สามารถบ่งบอกถึงโครงสร้างพฤติกรรม หรือรูปแบบปฏิสัมพันธ์ซับซ้อน

ตัวเลือกที่หลากหลาย และการทำตามกฎค่านิยม หรือกิจกรรมทางสังคม ซึ่งหมายความว่าไม่มีเหตุผลอย่างมากที่จะสามารถบอกถึงความเป็นไปได้ของปฏิสัมพันธ์ เมื่อคุณรู้ความหมายของคำว่าซับซ้อนเบื้องต้นแล้ว ลองคิดถึงสิ่งของบางสิ่งที่จำนวน มาก ๆ ที่มีขบวนการซึ่งจำเป็นที่จะต้องขยายความหรือเข้าใจมันอย่างมาก ตัวอย่างเช่น กิจกรรมผู้นำที่นำไปสู่ช่วงยุคสงครามโลก ความสัมพันธ์ระหว่างเครือญาติ การผสมผสานวัตถุดิบในการทำซุปแกง และปุ่มรีโมตทีวี เป็นต้น

ความซับซ้อน คือการเพิ่มความลึกซึ้งในการออกแบบแก้ไขข้อบกพร่อง
Donald A. Norman 
ความซับซ้อน ตรงกันข้ามกับ ความเรียบง่าย เพราะว่าเมื่อมีบางสิ่งบางอย่างที่มันซับซ้อน คนทั่วไปจะกล่าวว่ามันคือ "ความสมบูรณ์แบบ " แต่เมื่อมันซับซ้อนน้อย คนทั่วไปจะกล่าวว่ามัน ง่ายและน้อยเกินไป

ภาวะซับซ้อนของการออกแบบ เพื่อความสมบูรณ์ทั้งระบบ ซึ่งความผิดพลาดมักมาจากแต่ละองค์ประกอบต้องมีความสัมพันธ์เชิงซ้อนมากมาย

ทำไมคำว่า เทคโนโลยี ถึงได้กลายเป็นคำที่มักจะชวนคิดไปถึงสิ่งที่เป็นต้นเหตุของความยุ่งยากและสับสน ทำไมแพลตฟอร์มดิจิทัลต่าง ๆ ถึงเป็นอะไรที่เข้าใจยากอย่างนี้ ปัญหาอยู่ที่ปฏิสัมพันธ์ระหว่างความซับซ้อนของเทคโนโลยี และความซับซ้อนของชีวิต

ความยุ่งยากเกิดขึ้นเมื่อมีความขัดแย้งระหว่างหลักการ ความต้องการ ความคุ้นเคยกับระบบการทำงานของเทคโนโลยีดิจิทัลที่เคยผ่านมา กับนิสัย พฤติกรรม และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างทางสังคมของมนุษย์ทั่วไป เมื่อเทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ ของเราพัฒนา โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ที่ได้ผสมผสานระบบการทำงานที่ซับซ้อนของอุปกรณ์เข้ากับโครงข่ายการสื่อสารทั่วโลก เราก็ตกอยู่ในระบบปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อน

เมื่อพบกับอุปกรณ์ใหม่เป็นครั้งแรก มันก็อาจจะน่าหงุดหงิด และน่ารำคาญ เป็นส่วนใหญ่การเอาตัวอย่างของสิ่งธรรมดาสามัญมาหนึ่งอย่างเป็นอะไรที่ดูง่าย ๆ ทว่าเมื่อมีสิ่งที่เรียบง่ายหลาย ๆ อย่างเข้า แต่ละอย่างก็มีกฎการทำงานของมันเอง ผลลัพธ์ก็คือ ความซับซ้อน

สังเกตุได้ว่าชีวิตประจำวันของเรามักจะซับซ้อน นั้นเป็นเพราะว่ามีกิจกรรมที่ดูง่าย ๆ ธรรมดา ๆ หลายอย่าง แต่ละอย่างมีกฏเกณฑ์เฉพาะของมันเอง ซึ่งถ้าได้นำกิจกรรมเหล่านี้มารวมกัน ผลลัพธ์ทั้งหมดที่ได้ก็อาจซับซ้อน และสับสน

ถึงอย่างไรการศึกษาปฏิสัมพันธ์ที่แท้จริงเป็นการพยายามหากฏเกณฑ์ ซึ่งจะทำได้โดยง่ายโดยการคัดสรรสิ่งที่เกี่ยวข้อง และขจัดสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องออกเสียให้เหลือเพียงแก่นสำคัญ
โลกอนาคตจึงต้องให้ความสำคัญของการออกแบบในด้าน UX/UI Design

-UI  : User Interface (User-friendly)
-UX : User Experience (Usability Testing)

ทว่าความซับซ้อนอาจทำให้เราหงุดหงิด ฉะนั้น นักออกแบบควรจะจัดการกับความซับซ้อน และเราเองก็จะต้องพยายามรับมือกับความซับซ้อนที่เหลืออยู่ สุดท้ายความง่ายก็เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของจิตใจ สิ่งที่เราซับซ้อนจะกลายเป็นสิ่งที่ง่ายเมื่อเราใช้มันได้อย่างชำนาญ เมื่อเราเข้าใจวิธีการทำงาน และกฏเกณฑ์ที่คอยกำกับปฏิสัมพันธ์ของมัน

ความซับซ้อนคือ สิ่งที่คุ้มค่า แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นความท้าทายด้วยกิจกรรม เหตุการณ์ และวัตถุที่มีความซับซ้อนอาจเป็นสิ่งที่ลุ่มลึก และนำความพึงพอใจมาให้ ความซับซ้อนจะนำพาประสบการณ์ที่หลากหลาย และมอบโอกาสให้เรามีส่วนร่วม เป็นสิ่งที่ควรเพลิดเพลิน และแสวงหา แต่ความซับซ้อนโดยตัวมันเองอาจไม่ใช่สิ่งที่มีคุณค่า ความท้าทายของเราคือการให้เวลา และพยายามเรียนรู้โครงสร้าง

แต่ถ้าสังเกตุให้ดี อุปกรณ์เรียบ ๆ ที่ใช้งานง่าย ๆ มักถูกสกัดจากสองปัจจัยหลักในสายธารของการขายและจัดจำหน่ายนั้นคือ พนักงานขาย และ นักเขียนรีวิวสินค้า นั้นเอง.

SHARE

Comments