กด
กรอกเพลงเข้าหูดังๆ ให้กลบความรู้สึก 
ความคิดทั้งหมดที่มี ให้ได้ยินแค่เสียงที่เราอนุญาติให้ผ่านประสาทหูเท่านั้น
ปิิดกั้นทุกอย่างกลับสู่เขตปลอดภััย 
ข้อเสียขอตัวเองคือ ไม่สามารถรับความกดดันจากสิ่งต่างๆได้มากนัก 
เมื่อความกดดันกดดับความรู้สึกมากขึ้นเท่าไร ภายในยิ่งพร้อมจะระเบิดและทิ้งมันได้ทุกอย่าง 

เป็นเขตความอิสระ ที่ถูกขีดโดยความต้องการจะเก็บคอมฟอร์ตโซนของตัวเองไว้ 

ต่อให้มีอิสระเท่าไร ก็อยู่ในกรงความต้องการของตัวเองอยู่ดี กรงของความอิสระ

นี่มันชีวิตเรานะ 
อย่าให้ตัวเองต้องเป็นทาสของทุกอย่างแบบนี้
เราสิต้องเป็นนายทุกอย่าง มีสิทธิในการตัดสินใจ เลือกเอา 
ยอมรับมันได้ไหมล่ะ 
ผลที่จะเกิดขึ้น พร้อมรับมันไหม

เธอมีสิทธิเลือก
 ชีวิตที่เหลือมันของเธอไม่ใช่ของใคร
อยากเดินบนดินแบบไหน เลือกเอาเถอะนะ
หนทางมันมีอยู่แล้ว เลือกเดินเอานะ 
SHARE
Writer
Crcl
Learner - journey
หากจะรักอะไรสักสิ่ง หากจะทิ้งอะไรสักอย่าง

Comments