Not secure

ดาวดวงนั้น
ดาวดวงนั้นของเธอ
ดาวดวงที่ปลอดภัยของเธอดวงนั้น
ดาวดวงนั้น
ดาวดวงนั้นของเธอที่อาจปกคลุมไปด้วยกลุ่มหมอกและควัน หรืออาจจะเป็นก๊าซต่างๆ

ดาวที่ปลอดภัยของเธอดวงนั้น 
.
ในวันนั้นนี้ 
ในวันนี้ วันที่หมอกเริ่มจางลง 
ในวันนี้ วันที่กลุ่มควันได้ลอยออกไปนั้น 

วันนี้ 
วันที่เธอยอมให้ดวงอาทิตย์สาดแสงเข้ามา 
วันนี้ 
วันที่เธอยอมให้แสงเข้ามา
เข้ามาในดวงดาวดวงนั้น ดวงที่ปลอดภัยของเธอ
.
แสงอาทิตย์แสงนี้
ดวงอาทิตย์ดวงนี้ช่างอบอุ่น 
อบอุ่นกว่าเมฆหมอกที่เคยปกคลุมเธอ
แสงอาทิตย์แสงนี้ทำให้เธออุ่นใจ

และในวันนี้ 
ดาวของเธอดวงนี้ 
ดาวที่ปลอดภัยของเธอดวงนี้ 
ดาวดวงนี้ก็สุกสว่างไปด้วยแสงแสงนี้ 
แสงอาทิตย์แสงนี้คอยสาดแสงเข้ามา
คอยเติมความอบอุ่นให้กับเธอ

อาจมีบางคราวที่แสงอาทิตย์อาจหายไป

แต่ไม่เป็นไร 
ความอบอุ่นที่หลงเหลือ ยังคงโอบดาวดวงนี้ 
.
'หากวันใดความอบอุ่นได้หายไป แค่เพียงเธอบอก'
.
วันนี้
ในวันนี้ วันที่เธอบอก 
วันที่หนาวเหน็บของเธอ
วันที่เธอบอกดวงอาทิตย์ดวงนั้น 
แต่ใยดวงอาทิตย์ไม่ส่องแสงให้อย่างเคย
.
ดาวดวงนี้ ดาวที่เหน็บหนาวดวงนั้น 
ดาวดวงนี้ เริ่มสร้างเมฆหมอกเธอ
ดาวดวงที่เต็มไปด้วยหมอกดวงนั้น

ดาวที่ปลอดภัยของเธอดวงนั้น 

ที่ที่ไม่อาจให้ใครคาดเดาได้
:)
SHARE
Writer
ayia
survivor
ม้งคนหนึ่งที่อยากเก็บความทรงจำเอาไว้ หมวยอีกหนึ่งคนที่อยากแบ่งปันความทรงจำ

Comments