งานเขียนอีโรติคเป็นงานสกปรกลามกหรือไม่?
สนใจประเด็นนี้มานาน เพราะเป็นคนนึงที่นิยมเขียนงานเทือกนี้และเสพงานวรรณกรรมอีโรติกคลาสสิกเป็นชีวิตจิตใจ นักเขียนในดวงใจคือ “คุณรงค์ วงษ์สวรรค์” (เล่มโปรดหอมดอกประดวน, สนิมสร้อย และ ดลใจภุมรินทร์) และ น้ำผึ้ง “คุณยิ่งศักดิ์ โควสุรัตน์” (ชุดกลิ่นดอกรัก) และบางเล่มของ “คุณอุษณา” ยังไม่นับงานชั้นครูอย่าง อนาอิส นิน หรือ มิลาน กุนเดอรา จะเรียกว่าเราหมกมุ่นกับงานแบบนี้ก็ย่อมได้ 😂

ก่อนอื่นเลยคือ
• นิยามของคำว่า “ลามก”

ตามสาระสำคัญในร่างพระราชบัญญัติว่าด้วย ปราบปรามวัตถุยั่วยุพฤติกรรมอันตราย มีส่วนที่ครอบคลุมมาถึงสื่อแขนงต่างๆ ดังที่ได้ขยายความของคำว่า 'วัตถุยั่วยุพฤติกรรมอันตราย' เอาไว้ดังนี้

วัตถุยั่วยุพฤติกรรมอันตราย หมายความว่า เอกสาร ภาพเขียน ภาพพิมพ์ ภาพระบายสี สิ่งพิมพ์ รูปภาพ ภาพโฆษณา เครื่องหมาย รูปถ่าย ภาพยนตร์ เสียง วัสดุบันทึกเสียง วัสดุบันทึกภาพ วัสดุบันทึกข้อมูล เสียงหรือถ้อยคำทางโทรศัพท์ ข้อมูล ข้อความ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะอยู่ในสื่อชนิดใด ที่กระตุ้น ส่งเสริมไปในทางเลว ในทางผิดปรกติวิสัย

• ทำไมธรรมชาติของมนุษย์ถึงชอบเรื่องเซ็กซ์?

มันเป็น “ปรกติวิสัย” ตามทฤษฎีของฟรอยด์ นักจิตวิทยาชาวออสเตรเลีย กล่าวว่ามนุษย์เราทุกคนมีพลังงานชนิดหนึ่ง เรียกว่า Libido เป็นพลังงานที่ทำให้มนุษย์เราอยากมีชีวิต อยากสร้างสรรค์ อยากมีความรัก อยากรู้อยากเห็น มีแรงขับทางเพศ หรือกามรมณ์ เพื่อเป้าหมายสูงสุดคือความพึงพอใจ

— ร้อยพันความคิดจะตีความ มองว่างานพวกนี้เป็นธรรมชาติ เป็นเชิงศิลป์ประเภทหนึ่งในรูปแบบหลากหลายของวรรณกรรม ส่วนตัวรู้สึกว่าสื่อให้ถึงได้ยากกว่างานเขียนอื่น ๆ ของตัวเอง อะไรที่ Challenge ก็จะทำให้เราเผลอหมกตัวอยู่ตรงนั้น #งานเขียนอีโรติคก็เช่นกัน

(ขอบคุณข้อมูลบางส่วน) oknation
SHARE

Comments