คนที่ใช่
ถ้าเราอยากหยุดอยู่กับใคร
หยุดสายตาไวที่ใบหน้าเขาคนเดียว
หยุดที่จะแสวงหา
นั้นแหละคือคนที่ใช่
นั้นแหละคือผู้หญิงที่เราจะแต่งงาน
หลายคนเมื่อได้เจอกัับใครสักคนที่สวย น่ารัก ก็จะบอกว่า นี่แหละคือคนที่ใช่
แต่พอกาลเวลาพัดให้ไปเจอคนที่น่ารักกว่า ดีกว่า สายตาของเขาก็ไม่หยุดที่จะมอง ระหว่างนั้นก็พยายามมาเปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย 

สุดท้ายคนที่เราคิดว่าใช่ ก็ยังไม่ใช่สำหรับเรา 

ดังนั้นคนที่ใช่สำหรับเรา คือคนที่เราหยุดอยู่ที่เขาคนเดียว

แต่งงานในวัยเรียน

สำหรับคำว่ารักไม่มีคำว่าเร็ว

what is the reason for those who say not ready to get married in teenage?SHARE
Writer
Babulnur
nur
เขียนตัวอักษรเพื่อจดจำ

Comments

kodpeak
2 years ago
👍👍
Reply