"หนู" มาเป็นพาหนะของพระคเณศได้อย่างไร ?

"หนู" มาเป็นพาหนะของพระคเณศ


คือช่วงนี้ติดซีรีย์เรื่องพระคเณศมากๆ แล้วก็มีลูกศิษย์ตั้งสเตตัสเหมือนจะสงสัยว่าทำไมพระคเณศจึงมีพาหนะเป็นหนู ซึ่งจริงๆตามตำนานมันก็มีเรื่องที่เขาเล่ามาก็อย่างที่เคยได้ยินกัน เเต่ถ้าตามหลักความน่าจะเป็นก็คือ การนำหนูมาเป็นพาหนะนั้นน่าจะเกิดจากความเกี่ยวเนื่องกับวันคเณศจตุรถี หรือ พิไลยา จตุรถี (Pillaiyar = ชื่อพระคเณศในภาษาทมิฬ) ซึ่งจะจัดงานในช่วงเดือนสิงหา - กันยายนของทุกปีเพื่อเฉลิมฉลอง สมโภชน์ชัยชนะเเห่งพระคเณศที่ปราบอสูรได้ เเละเชื่อว่าจะเสด็จมายังโลกมนุษย์ในวันดังกล่าว นิยมเเละมีมาเเต่โบราณในอินเดียใต้เเละตะวันตก เเต่เดิมจะทำกันในบ้านเรือนเฉพาะกลุ่มชนที่นับถือ เเต่เริ่มที่จะมาจัดเป็นงานใหญ่ระดับรัฐก็ในช่วงของการเรียกร้องเอกราชจากอังกฤษนี่เองซึ่งก็จะเป็นในเรื่องของการเมืองเเละศาสนา คือนำเอาความเชื่อของประชาชนโดยทั่วไปมาจัดเป็นกิจกรรมเพื่อให้ผู้คนที่มีความเชื่อเดียวกันนั้นมารวมอยู่ในพื้นที่เดียวกันเพื่อเเสดงออกบางสิ่งบางอย่างเเละเป็นนัยยะของความเป็นชาติ เป็นเอกราชที่ไม่ต้องการเป็นเมืองขึ้น

จริงๆนั้น เเต่เดิมการบูชาในเดือนนี้นั่นเป็นการบูชาก่อนหน้าฤดูการเพาะปลูก หรือฤดูฝน ของชาวอินเดียพื้นถิ่น นิกายของศังกราจารย์นั้นจะยึดถือเทพเจ้า 5 องค์ เป็นตัวแทนของทั้ง 5 ธาตุ หรือปัญจธาตว คือ พระวิษณุ = ธาตุอากาศ พระศิวะ = ธาตุดิน เทวี = ธาตุไฟ สุริยะเทพ = ธาตุลม เเละพระคเณศเองนั้นเป็นตัวแทนของธาตุ น้ำ ดังนั้นการทำการบูชาพระคเณศนั้นก็เพื่อจะเป็นการขอฝน ขอให้น้ำสมบูรณ์ พืชผลจะได้ออกมางดงาม เเละให้ทรงขจัดอุปสรรคต่างๆในการทำเกษตรกรรม เพาะปลูก

ส่วนหนูก็ถือเป็นของคู่กันกับการเกษตรมักจะเป็นพวกที่ชอบทำลายพืชพันธุ์ธัญญาหารจึงเป็นอุปสรรคต่ออาชีพและเป็นศัตรูอันดับหนึ่ง ดังนั้น การนำหนูมาเป็นพาหนะของเทพเจ้าให้เทพเจ้าเป็นสัญลักษณ์ในการเหยีบหนูอยู่จึงเป็นการแสดงความมีอำนาจเหนือกว่า และมีนัยของการขจัดอุปสรรคในการทำการเกษตรกรรมของคนอินเดียในสมัยก่อนนั่นเอง

ปัญจพล ขำสัจจา
SHARE
Written in this book
My Book

Comments