โง่เพราะมัวแต่มองข้างนอก
หลังจากได้ฝึกสมาธิและวิปัสสนามาระยะหนึ่ง ทำให้รู้ว่า เราโง่มานานแค่ไหนที่สู้ผิดที่และผิดคนมาตลอดชีวิต สู้กับคนอื่น เห็นคนอื่นเป็นปัญหา หงุดหงิด รำคาญ กับเสียง กับการกระทำของคน สัตว์ หรือแม้แต่การมีอยู่หรือไม่มีอยู่ของสิ่งของ ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งแวดล้อมภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ มีอยู่ตลอดเวลา สู้กับมันจนเมื่อยล้า เครียด ท้อถอย จนเกือบจะเป็นบ้าโดยไม่รู้ตัว

จนมาวันหนึ่งหยุดทุกอย่างแล้วคิดว่า มันน่าจะไม่ถูกต้อง มันน่าจะมีเครื่องมือ เทคนิคหรือแนวคิดอะไรซักอย่างที่ ทำให้เราไม่เป็นบ้า หมกมุ่นจนหมดพลังงานกับสิ่งวุ่นวายเหล่านี้ แล้วสามาถดำเนินชีวิตได้ถูกที่ถูกทาง

จนวันหนึ่งได้ค้นพบสิ่งที่เป็นเครื่องมือในการจัดการกับปัญหานี้ได้ จากการฝึกสมาธิ วิปัสสนา รวมถึงเป็นการฝึกสติอยู่ด้วยแล้วนั้น

เมื่อข้าพเจ้าได้ค้นพบว่า วิธีแก้ปัญหา คือ การแก้ที่ตัวเราเอง มันจบเลย เมื่อเรามองเห็นปัญหาถูกที่ ว่ามาจากไหนมันจบตรงนั้น ข้าพเจ้าได้ค้นพบว่า ปัญหามาจากตัวข้าพเจ้าเองทั้งสิ้น เพราะ สิ่งแวดล้อม สภาพแวดล้อม เหตุการณ์อะไรต่างๆ มันก็มีของมันเรื่อยๆ แม้แต่ร่างกายของข้าพเจ้าเองนี้ ก็ถือเป็นสภาพแวดล้อมหนึ่งที่ข้าพเจ้าต้องยอมรับว่า มันก็เป็นปัญหาขึ้นมาได้เหมือนกัน เช่น เวลาเจ็บป่วย เมื่อยล้า ปวดปัสสาวะ อุจจาระ ตอนที่ต้องเดินทางหรือทำงานสำคัญนี่ก็กลายเป็นปัญหาขึ้นมาได้

แต่ว่าแล้วเราจะควบคุมปัญหาภายนอกอย่างไร ตอบว่า ข้าพเจ้าพบว่า แก้ไม่ได้ มันมาเองเรื่อยๆทุกเรื่อง

คำามที่สอง คือ แล้วต้องแก้ที่ไหนและอย่างไร

ข้าพเจ้าขอตอบว่า แก้จาก สิ่งที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่เกิดขึ้นมาเอง ของตัวเรา เช่น ความโกรธ เครียด ชอบ ไม่ชอบ (ซึ่งต่อไปจะเรียกสิ่งเหล่านี้ว่า“โจร”)

ถามต่อว่า แล้วจะควบคุมมันยังไง ตอบว่า ควบคุมไม่ได้ แต่ให้มองมันให้ทัน แล้วมันจะหยุดเอง มองมันเหมือนโจรที่เอื้อมมือมาจะหยิบจะลักของแล้วเราเป็นตำรวจ พอเราเห็นมัน มันก็จะหยุดเอง ไม่ใช่ไปตามใจมัน ตามไปเป็นโจรด้วย ความยาก คือ หากสติสัมปัญชัญญะน้อยก็จะไม่ทันโจร แล้วอาจจะตามใจโจรแล้วกลายไปเป็นโจรด้วยเท่านั้นเอง

บ่อยครั้งที่ข้าพเจ้าได้กลายไปเป็นโจร ต้องยอมรับว่า ข้าพเจ้าเพิ่งเป็นตำรวจฝึกหัดแล้วก็ได้เลื่อนขั้นมาเป็นตำรวจมาไม่นานนี้ ก่อนหน้านี้ก็เป็นโจรอยู่ แล้วก็ได้มาพบธรรมะของพระพุทธเจ้า เลยได้รับโอกาสให้แก้ตัว เลิกเป็นโจร มาฝึกเป็นตำรวจจับโจร แล้วพอจับโจรได้ ก็เลยรู้ว่า ตัวเองก็เป็นตำรวจขึ้นมาอีกขั้นหนึ่ง ก็อยากจะได้เลื่อนขั้นอีก คือ จับโจรแบบลมหายใจเดียว แต่จะเป็นตำรวจที่เก่งกาจได้นี่ ต้องมี ศีล สมาธิ สติ ปัญญา ก่อนเป็นคุณสมบัติพื้นฐาน

พอเราจับโจรได้แล้ว เราก็จะเป็นคนที่ มีปัญหาน้อยลงเอง ขอยกตัวอย่างเช่น พอเห็นความโกรธ รู้ว่าโกรธก็มองเลย แต่อย่าอิน พอรู้ว่าไม่ชอบ ก็รู้สึกมัน มองที่ความรู้สึกแต่ไม่อิน พอรู้ว่าชอบ ก็มองมัน แต่ไม่อิน ขณะทำงาน แปรงฟัน พอมีความคิดอะไรๆมาทำให้เราฟุ้งซ่าน ก็มองมันให้ทันแล้วทิ้งไป แล้วไปจดจ่อกับสิ่งทำต่อ อย่าอินไปกับมัน อย่าอินไปกับโจร
SHARE

Comments