อยากมีความสุขต้องทำยังไง?
อยากมีความสุขต้องทำยังไง?

นี่เป็นคำถามที่จีเคยถามตัวเองเสมอในตอนป่วยเป็นโรคซึมเศร้า

และจีก็คิดว่าหลายๆคนก็คงมีคำถามนี้เกิดขึ้นภายในใจ

และกำลังค้นหาคำตอบอยู่เช่นกัน

.

คำตอบที่จีได้ค้นพบหนทางแห่งความสุข ก็คือ

พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า

ความสุขไม่ต้องวิ่งไปหาไกล

เพียงหันมาลดทุกข์ให้น้อยลง

.

#ลดทุกข์ทำยังไง

คำตอบคือ ก็ต้องลดที่สาเหตุแห่งทุกข์

.

#แล้วอะไรคือสาเหตุแห่งทุกข์

คำตอบคือ ความโลภ ความโกรธ ความหลง

หรือที่เรียกว่า #กิเลส

.

#ความโลภ ความอยากได้ อยากมี อยากเป็น

ความหึ่งหวง ความใคร่ ความอยากต่างๆ

.

#ความโกรธ ความเกลียด ความอิจฉา ความอาฆาตพยาบาท

ความขุ่นข้อง ความเจ็บช้ำน้ำใจ

.

#ความหลง ความฟุ้งซ่าน ความลังเลสงสัย

ยึดติดว่ามีตัวเรา มีของเรา ไม่ยอมรับสัจธรรมการเปลี่ยนแปลง

.
สรุปว่า ถ้าเราอยากมีความสุข

เราก็ต้องลดสาเหตแห่งทุกข์ คือ ลดกิเลศลง

ซึ่งการลดกิเลศ เท่ากับ การสร้างบุญ นั่นเอง

.

บางคนเข้าใจว่าการสร้างบุญคือการบริจาคเงินเท่านั้น

จริงแล้วกว้างมากกว่านั้น

.

#บุญ หมายถึง การทำความดี

มาจากภาษาบาลีว่า "ปุญญะ"

แปลว่า เครื่องชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์

ดังนั้นบุญจึงเป็นเหมือนเครื่องกำจัดสิ่งเศร้าหมอง

ที่เรียกว่า กิเลส ให้หมดไปจากใจ


.

บุญจะช่วยให้เรา ลด ละ เลิก

ความโลภ ความเห็นแก่ตัว ความมีจิตใจคับแคบ

อันเป็นสาเหตุให้เกิดความทุกข์ต่างๆ

และช่วยให้ใจเป็นอิสระ

.

พร้อมก้าวสู่การทำคุณงามความดีในขั้นต่อๆไป

เป็นการยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น

ทำให้เกิดความอิ่มเอมใจ

มีความสุขและเป็นความสุขที่สงบและยั่งยืน.

.

บุญประกอบด้วย 3 ข้อ

#ศีล คือ การลดกิเลสความอยาก ของตัวเองลง

ไม่ทำเหตุแห่างทุกข์ คือ ไม่ทำให้คนอื่นทุกข์

#ทาน คือ การลดกิเลสความตระหนี่ ของตัวเอง

ทำเหตุแห่งความสุข เพื่อตนเองและผู้อื่น

#ภาวนา คือ การลดกิเลสทางตรง เพื่อตัวเราเอง

มุ่งสู่การดับทุกข์ที่ถาวร โดยมีสติรู้ทันกายและใจ

ดับกิเลสที่กายและใจ คือ ดับเหตุแห่งทุกข์

.

ถ้าเพื่อนๆอยากมีความสุขก็ลองทำตามนี้ดูนะคะ

จีพิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วว่า..

มันเป็นความสุขที่เราไม่ต้องไล่ล่าไขว่คว้า

แต่เราสามารถสร้างมันขึ้นมาด้วยการฝึกใจเราเอง

ที่มา : หนังสือชุด บาป บุญ คุน โทษ

#GG
SHARE
Writer
GMinds
Writer
เยียวยารักษาใจด้วยการเขียน และส่งต่อเพื่ออาจจะเป็นประโยชน์กับผู้อื่น FB : เยียวยารักษาใจ : Heal Your Mind by GG, Blog : GMinds.co

Comments