i want more time with you
ผมรอวันที่จะได้อยู่กับคุณ รอที่ได้เจอคุณ 
อยากหยุดเวลาเอาไว้ทั้งหมด แล้วมีความสุขกับคุณ
อยากตัดทุกอย่างออก ตัดคนรอบข้างออก ให้เหลือแค่เรา
และอยากใช้เวลาอยู่กับคุณให้คุ้มที่สุด ก่อนที่เราจะต้องจากกันไป

นักจิตวิทยากล่าวไว้ว่า
'ถ้าได้ทำสิ่งที่อยากทำครั้งนึง มันจะอยากทำอีกครั้งและจะกลายเป็นว่าได้ทำสิ่งที่มากกว่า'

ผมเข้าใจประโยคนี้ตั้งแต่ที่ได้รู้จักคุณเลย
you worth every second of mine
you're my favorite notification 

in every morning, when i wake up, i don't know why i'm so miss u the first, i want to hug u, i want to see u, i want to be with u, And i want to kiss u in morning.

I want to wake up before u and do our breakfast to u.
I want to sleep beside u and look at u that sleep beside me. 
I want to kiss your cheek when you sleep in the morning.
And i want to be the one who can make u smile in everyday.

But i can't.


ไม่เห็นต้องพูดอะไรให้เยอะแยะ ก็รู้แล้วว่าคุณไม่โอเค
และถ้าสาเหตุที่ทำให้คุณไม่โอเคคือผม
ก็ขอยอมรั[ผิดไว้ตรงนี้
ขอโทษ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้ว ผมจะพยายามให้ดีขึ้น

ขอเป็นคนที่ไม่เป็นไรถึงแม้ในใจจะเป็นมากก็ตาม
ขอเป็นคนที่ทำให้คุณสบายใจถึงแม้สาเหตุที่ไม่สบายใจมันเกิดขึ้นเพราะผมก็ตาม
ขอเป็นคนที่ขอโทษถึงแม้จะไม่รู้ว่ารู้สึกผิดเรื่องอะไรก็ตาม
ขอเป็นคนที่คุณรักและคิดถึงถึงแม้จะไม่สมควร..ก็ตาม


ถึงความร้อนของพระอาทิตย์ในกาแล็กซี่จะแผดเผาแค่ไหน
ก็ไม่เท่ากับคุณที่ทำให้ผมใจละลายได้ทุกครั้งที่เจออยู่ดี
SHARE
Writer
ppannnn
06/09
เธอจะลืมพระจันทร์ตอนพระอาทิตย์ขึ้นหรือป่าว เธอจะลืมพระอาทิตย์ตอนมีเมฆบังหรือไม่ [twitter : @mhuemimhue]

Comments