Old Day เก่าๆ
ในวันเก่าๆ... ผมรู้ว่าเธอยังจำได้
ในค่ำคืน... ที่ผู้คนมากมายกำลังมึนเมา
สายลมที่พัดผ่าน... เสียงของคลื่น
เราใช้สายตาเพื่อสบตากัน... แต่เราไม่เคยแม้แต่จะสัมผัสกันและกัน
มันจบแล้ว... มันนานมาแล้ว
แต่ผมไม่สามารถตายพร้อมความรู้สึกผิดต่อเธอ
แค่หวังว่าเธอจะรู้สึกเหมือนกัน... 
ผมจะไม่ทำให้คุณแปดเปื้อน
เราใช้สายตาเพื่อสบตากัน... แต่เราไม่เคยแม้แต่จะสัมผัสกันและกัน
SHARE
Written in this book
Old Day เก่าๆ

Comments