ฉันโดนเหวี่ยงเมื่อคีย์ยาและจ่ายยาช้ากว่าคนที่เก่งกว่า
ในบ่ายช่วงทุกวันในสัปดาห์ที่1และ3 ของจังหวัดที่มีผู้ประกอบอาชีพขายลอตเตอรีมากที่สุดในประเทศไทย จะมีคนไข้มารับบริการเป็นจำนวนมากกว่าปกติเท่าตัว วันนี้ฉันได้มีหน้าที่อยู่จุดรับใบสั่งยาและคีย์ยาคนไข้ใน และอยู่กับน้องเภสัชกรน้องใหม่ทำงานยังไม่ถึง2สัปดาห์ ฉันได้ทำหน้าที่ทั้งคีย์ยาคนไข้กลับบ้าน และคนในแอดมิท ในปริมาณมากกว่า30เตียง คนไข้ทั้งทั้งสองก็มาพร้อมกันในเวลาบ่าย2 ฉันก็คีย์ยาครนไข้กลับบ้านและคนไข้แอดมิทสลับกัน แต่ปรากฎว่า การจับปลาสองมือ ทำให้ฉันคีย์ยาและจ่ายยาช่วยเภสัชกรไม่ทัน ทันใดนั้น รุ่นพี่ที่รอจัดยาด้านหลังได้บอกให้ฉันมาจัดยาและทำกล่องยาคนไข้แอดมิท พร้อมกับบ่นว่าทำอะไรชักช้า ฉันก็...อึ้งเล็กน้อย แต่ก็ไม่ค่อยโกรธรุ่นพี่คนนั้นเท่าไหร่ และทบทวนตัวเอง เออ..กูช้าจริงๆหว่ะ เลยออกมาจากจุดคีย์ยาอย่างทันที รุ่นพี่ฉันคีย์ยาและจ่ายยาได้อย่างรวดเร็วมาก ความจริงเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้มาเกือบ10ปีแล้ว ฉันก็พยายามพัฒนาตัวเองให้เก่งหรือเหนือกว่าพี่คนนั้น แต่ด้วยศักยภาพทำให้ ณ จนถึงเวลานี้ยังไม่พัฒนาขีดความสามารถของตัวเองได้ตามที่ตั้งเป้าไว้ ก็รู้สึกจะไว้เข้าข้างตัวเองว่าโกรธพี่เขาอยู่นะ แต่ด้วยหลักฐานที่จำนน เราก็พยายามทำหน้าที่ของเราต่อไป โดยที่จะไม่ทำให้ผิดพลาด ถึงแม้จะไม่รวดเร็วก็ตาม และเราก็ทำหน้าที่ของเราต่อไป พยายามตั้งสติข่มใจและอยู่ให้นิ่ง ไม่โต้ตอบด้วยทางกายและวาจา เพื่อที่คนไข้จะได้ยาที่ถูกต้อง 
ทำอะไรเดิมๆก็ได้ผลลัพธ์เดิมหลัััััััังจากนั้นมาเราก็เฟลส์ให้ตัวเองตลอด แต่ก็พยายามทำใจให้เข้าสู่โหมดสงบมากทีี่สุด ถึงแม้โดยอุุุปนิิิิสัยส่วนตัวมักจะจมอยู่กัััััับความทุกข์์์์์มากกว่่า  
ความรู้สึกเหมือนนิยายจีนกำลังภายในชื่อดังเรื่องมังกรหยก ภาควีรบุรุษแห่งอินทรีย์ ที่โดนศิษย์พี่เฮ้งเต็งเอี๊ยงดุด่าและตำหนิบ่อยๆ ทั้งเรื่องนิสัยแปลกประหลาดและการขาดความฝึกวิทยายุทธ

หวังว่าเราจะเจอแรงบันดาลใจที่่่่่่่่่่่่่่ทำให้เราพัฒนาตัวเองแบบก้าวกระโดดได้โดยเร็ว นั่่่่่่่นก็คือ การปลุกหัวใจที่่่่่่่กระหายชัยชนะของเราขึ้้นมาด้วยตัวเองให้ได้
SHARE
Writer
AkkhapholNack
Invester AmwayABO
Plongza...Phuagaun

Comments