เมืองงาม 3 วัฒนธรรม
ปัตตานี…หรือที่คนปัตตานีรู้จักกันในชื่อเมืองงาม 3 วัฒนธรรม คือ พุทธ มุสลิม และจีน ปัตตานีเคยเป็นหัวเมืองท่าที่สำคัญผ่านการปกครองมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยมีชาวต่างชาติเข้ามาค้าขายกับปัตตานีมากมายเช่น จีน อินเดีย อาหรับ โปรตุเกส ซึ่งล้วนนำวัฒนธรรม ศาสนา ประเพณี เข้ามาด้วยนั่นจึงทำให้คนในปัตตานีมีหลายเชื้อชาติ หลายศาสนาอยู่ร่วมกันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ปัตตานีเป็นจังหวัดที่มีภูมิประเทศติดทะเล มีแม่น้ำ มีผืนดินที่อุดมสมบูรณ์ จึงทำให้ปัตตานีเป็นเมืองท่ามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแม้แต่ในปัจจุบันก็เป็นเมืองท่าประมงที่สำคัญ มีแม่น้ำปัตตานีเชื่อมต่อกับทะเล จึงทำให้มีผู้คนอาศัยอยู่รอบๆทั้งริม 2 ฝั่งแม่น้ำปัตตานีจึงมีคนหลายเชื้อชาติ ต่างศาสนาเข้ามาอยู่ร่วมกัน
…นอกจากปัตตานีเป็นเมืองท่าที่สำคัญแล้ว ปัตตานียังมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายทั้งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นและมนุษย์สร้างขึ้น สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงคือ อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว ซึ่งตั้งอยู่ใน อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์อย่างมาก และยังมีน้ำตกที่สวยงาม จึงเป็นที่นิยมของชาวปัตตานีไปพักผ่อนกันในวันหยุดกัน
และยังมีแหลมตาชี อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานีซึ่งเป็นชายหาดที่สวยงามซึ่งมีอาณาเขตชายหาดที่ยาวล้อมรอบอ่าวปัตตานีซึ่งก็เป็นสถานที่ที่ท่องเที่ยวที่นิยมในปัตตานีเช่นกัน
ปัตตานีก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นอีกมากมาย บางสถานที่ก็มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อย่างมากเช่น เมืองโบราณยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ซึ่งพบวัตถุโบราณจำนวนมากและพบสถานที่สำคัญในอดีตเช่น ซากพระราชวัง ซากกำแพง ซึ่งบ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ในอดีตของปัตตานี
และยังมีสถานที่สำคัญแต่ละศาสนามากมาย ถ้าเป็นสถานที่สำคัญของชาวไทยพุทธคือวัดช้างไห้ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ซึ่งเป็นวัดที่อยู่คู่กับปัตตานีมามากกว่า 300 ปีแล้ว ซึ่งวัดช้างไห้เป็นวัดที่สำคัญซึ่งเป็นวัดของหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดเคยจำวัด จึงทำให้ชาวปัตตานีและชาวต่างจังหวัดที่เป็นไทยพุทธต่างมาสักการะมากมาย
…มัสยิดกรือเซะ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี คือมัสยิดที่อยู่คู่กับปัตตานีมานานกว่า 400 ปีแล้ว ถึงแม้จะถูกทิ้งร้างมานานทำให้สภาพทรุดโทรม แต่ปัจจุบันก็มีการบูรณะให้กลับอยู่ในสภาพเดิม และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ซึ่งมีพี่น้องชาวมุสลิมมากมายต่างมาเยี่ยมชม
…ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวตั้งอยู่ใน อ.เมือง จ.ปัตตานี ซึ่งเป็นศูนย์รวมของชาวจีนหรือมีเชื้อสายจีนในจังหวัดปัตตานี มีองค์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวที่ชาวปัตตานีเคารพ ซึ่งตั้งอยู่ในศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว จึงเป็นสถานที่ที่มีคนมาท่องเที่ยวและสักการะมากมาย
ทั้งนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวหรือศาสนสถานจำนวนอีกมากในจังหวัดปัตตานี
…แต่ปัตตานี ณ ตอนนี้ ได้เกิดเสียงตูมตามๆ เสียงการยิงปะทะ เสียงที่เกิดจากการโศกเศร้าร้องไห้ ที่เกิดจากการเข้าใจผิดของคนบางกลุ่มมา14 ปีกว่าแล้ว เหมือนเป็นไฟที่จะค่อยๆลุกลามบนพื้นดินของปัตตานีซึ่งส่งผลกระทบของชาวปัตตานีทุกคน คือการประกอบอาชีพที่ลำบากขึ้นเพราะต้องระวังตัวจากผู้ไม่หวังดีและขาดการลงทุนจากเอกชนและภาครัฐ นักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดไม่กล้าเดินทางเข้ามา เป็นต้นและทำให้ปัตตานีเป็นเมืองที่ไม่กล้าเยี่ยงเข้ามา เมื่อชาวปัตตานีไปต่างจังหวัดหรือที่อื่นมักจะมีคนถามว่าไม่กลัวหรือ อยู่ได้หรือ ปลอดภัยหรือ คนปัตตานีทุกคนพร้อมมักจะตอบเสมอว่านี้คือปัตตานีของเรา บ้านเกิดของเรา ที่อยู่ของเรา ถึงแม้จะมีคนบางกลุ่มที่ไม่หวังดี แต่คนอีกมากมายในจังหวัดปัตตานี ต่างเชื้อชาติ ต่างศาสนา ที่อยู่ร่วมกัน พร้อมจะอยู่และต่อต้านความไม่สงบเพื่อทำให้ปัตตานีที่สวยงามได้กลับมาอีกครั้ง

SHARE

Comments