1st story : MY OLD BOOK
หากจะพูดถึงคนรักเก่า

ทุกคนคงเปรียบ 'เขาคนนั้น' กับหนังสือเล่มเก่า กาลครั้งหนึ่งผมก็เคยมีหนังสือเล่มเก่าเช่นกัน


ผมรักหนังสือเล่มนั้นมาก

ผมเฝ้าดูแลหนังสือเล่มนั้นมาตลอดแต่สุดท้ายสาเหตุที่ทำให้หนังสือเล่มนี้หายไป

มันเกิดจากผมเอง..
ผมและเขามีความสุขมากในช่วงเวลาสั้น ๆ 

หากแต่ในความคิดผมนั้น 

มันสั้นเกินไป..
สั้นเสียจนผมคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องจริง
ความผิดของผมที่ไม่อาจให้อภัยได้

ความเสียใจของผมที่ไม่อาจเลือนหายไป

ความรู้สึกหลากหลายที่วนเวียนอยู่ในหัว

ล้วนแล้วแต่มาจาก 'หนังสือเล่มเก่า'

ผมและเขามีความสุขมากในช่วงเวลาสั้น ๆ
หากแต่ในความคิดผมนั้น
มันสั้นเกินไป..ความผิดของผมที่ไม่อาจให้อภัยได้
ความเสียใจของผมที่ไม่อาจเลือนหายไป
ความรู้สึกหลากหลายที่วนเวียนอยู่ในหัว
ล้วนแล้วแต่มาจาก 'หนังสือเล่มเก่า'1st story : MY OLD BOOK 
SHARE
Writer
txxjc
Depressive patients
นมัสการการสุดท้าย แด่ฉันผู้แตกสลาย และรอวันหายไปจากโลกใบนี้

Comments