ความรัก ความยินดี และ การหลงผิด ในความสัมพันธ์
ประสบการณ์หลายเรื่องที่ได้ผ่านเข้ามาในชีวิตของแต่ละคนรวมทั้งการรับรู้ที่ขึ้นอยู่กับเฉพาะบุคคลทำให้แต่ละคนให้ความหมาย คุณค่า ของหลายๆสิ่งแตกต่างกันไป และ ทำให้เรามีความรู้สึก อารมณ์ต่อสิ่งเหล่านั้น ต่างกันไปด้วย ระหว่างการเดินทางอันแสนยาวนานของผู้เขียน จู่ๆก็มีคำถามขึ้นในหัวว่า เพราะความรักด้วยรึเปล่า ที่ทำให้เราให้คุณค่า นิยามความหมายของหลายสิ่งๆต่างกันไปรวมทั้งความหมายของความรักเองด้วย หลายคนเคยกล่าวไว้ว่า ความรักคือสิ่งที่ดีงาม แต่ทำไมยังมีอีกหลายคนที่ยังเสียใจ เป็นทุกข์ เพราะความรักนี้อยู่ ทำให้กลับมาทบทวนใหม่ว่า ความรักคือสิ่งที่ดีงามจริงหรืิอเป็นเพราะว่าดีกว่าความเกลียดชัง ความรักนำมาซึ่งอารมณ์และการกระทำที่หลากหลาย ซึ่งมีทั้งผลในด้านที่ดีและด้านที่แย่ต่อตัวเราเองและทุกคน ความรักของแต่ละคนทำให้เกิดอารมณ์และความรู้สึกที่หลากหลาย ดีหน่อยก็สุขสมหวังใช้ชีวิตร่วมกันไป แย่หน่อยก็ผิดหวังซึ่งก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนอีกว่ามีวิธีการจัดการกับความผิดหวังนี้อย่างไร หรืออีกกรณีหนึ่งมีความซับซ้อนในความสัมพันธ์ ที่สามารถแสดงความรู้สึกได้หรือต้องเก็บความรู้สึกไว้  
ความรักในเชิงของความรู้สึกทำให้เกิดการกระทำได้ในหลายๆรูปแบบ ในรูปแบบของความยินดีคือมีัทั้งแบบที่เรายินดีกับตัวเอง มีความสุขเอง หรือ แบบเห็นคนที่เรารักมีความสุข ซึ่งถ้าหากให้นิยามความรักเท่ากับความสุข ความสุขดังกล่าวก็อาจมีได้หลายทาง เช่น ทั้งสองคนมีความรู้สึกเดียวกันเลยตกลงคบกันทำให้ทั้งสองมีความสุข อีกทางหนึ่งคือ เราไม่ได้สมหวัง ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้สึกเองเพียงฝ่ายเดียว แต่ยินดีที่เห็นคนที่เรารักมีความสุข อีกทางหนึ่งคือ มีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นโดยอาจเป็นคนที่รักเองก็ได้ซึ่งมักจะอยู่ในรูปแบบความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนและตกลงกันไม่ได้ ความยินดีแบบ 2 ทางอย่างหลังนี้อาจจะไม่ได้เป็นความสุขในความสัมพันธ์ที่แท้จริง และจะส่งผลให้เกิดการหลงผิดทำให้เราไปทำร้ายความรู้สึกของคนที่เรารักหรือคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องแบบตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจหรือ เขาเหล่านั้นอาจไม่มีทางรับรู้การหลงผิดในความสัมพันธ์ของตนได้เลย ไม่ว่าจะยังไงก็ตาม ความรักที่เรียกได้ว่าเป็นสิ่งดีงาม มีคุณค่ามากกว่าความเกลียดชัง ซึ่งสร้างได้ทั้งความยินดีและนำมาสู่การหลงผิด และก่อให้เกิดสภาวะอารมณ์และความสัมพันธ์หลายล้านรูปแบบรวมไปถึงความสัมพันธ์ที่มีความซับซ้อน ทำให้เราฉุกคิดได้ว่า พลังของความรักมีอานุภาพมากมายมหาศาลจริงซึ่งสร้างได้ทั้งความรู้สึก อารมณ์ และการกระทำที่หลากหลาย ซึ่งเป็นทั้งคุณและโทษต่อตัวเราเองและทุกคน
SHARE
Writer
Meteorshower
นักเวิ่นเว้อผู้ชอบท่องเที่ยว
นักศึกษาผู้หัดอ่านและหัดเขียน

Comments