26.08.61.09.24
๑. ไม่ใช่นกทุกตัวที่พร้อมสู่เสรี แต่เป็นทางที่ดี
หากทางที่เลือกคือทางที่ใช่ ไปแล้ว...
ต้องแกร่งพอที่จะไม่ย้อนกลับมา

๒. ความรักทำให้คนบางคน หูหนวก ตาบอด และเป็นบ้า
ไม่ว่าจะรักในอะไร หากมันเกินพอดีเมื่อใด
มันจะกลายเป็น 'บ้า' ในสายตาคนอื่นทันที

๓. การรักษาสมดุลของชีวิต มิตรภาพ และการงาน
คือ เมื่อใดที่รู้สึกว่า มากไป น้อยไปในสิ่งไหน
ต้องจัดการกับสิ่งนั้น


๔. ถ้าทำดีที่สุดแล้ว สุดความสามารถแล้ว
สุดความพนายามแล้ว ที่เหลือก็ไม่ใช่หน้าที่ของเราแล้ว
วางมันลง


๕. กับเรื่องบางเรื่องแล้ว
ความถูกต้องเหมาะสม จำเป็นต้องมาก่อนความรู้สึกส่วนตัว
ถ้าไม่รู้ ก็ต้องฟังรอบๆ ข้าง และสังเกตดู


๖. ปัญหาหลายๆ อย่างที่เกิดขึ้นและต่อเนื่อง 
ส่วนใหญ่มักเกิดจากความไม่เข้มแข็งของจิตใจที่จะกล้าตัดสินใจ -- 
อย่าไปเสียเวลากับเรื่องที่ทำให้ทั้งเรา ทั้งเขา และคนอื่นๆ ต้องเป็นทุกข์เลย


 ๗. ไม่ใช่นกทุกตัวที่บินได้แล้วจะมีเสรีอย่างแท้จริง

SHARE
Writer
blue0416
etc.
"หมาขี้เหงา วิ่งไล่งับเงาในแดดบ่าย"

Comments