เหตุใดจึงไม่ควรแสดงท่าทางว่าไม่ชอบ
ทำไมเราถึงไม่ควรแสดงออกว่าไม่ชอบคนอื่น   นั้นไม่ใช่เพราะมารยาททางสังคมเพียงอย่างเดียว แต่มันยังแสดงถึงวุฒิภาวะและความคิดของตัวเราด้วย เพราะฉะนั้นไม่ชอบใครเราก็แค่ไม่ไปยุ่งกับเขากลับกันหากเราโดนคนที่เขาไม่ชอบเรามาแสดง
กริยาที่บ่งบอกว่าไม่รักไม่ชอบตัวเรานั้น เราก็ควรจะนิ่งไว้ หากเราไปโต้ตอบหรือแย้งอะไร มันก็ไม่ทำให้เขาเลิกเกลียดเราได้ 
ผู้ใดไม่โต้ตอบ ผู้นั้นคือผู้ชนะไม่มีใครสามารถยืนทะเลาะกับกำแพงได้ตลอดชีวิต
                                                 Slalinn.
SHARE
Writer
ToSky
freelance
Be yourself no matter whatever they say

Comments