อย่าใช้ความทันสมัยของโลก ในการฉวยโอกาสนอกใจคนรัก
โลกสมัยนี้อะไรก็เปลี่ยนไปหมด ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น รวดเร็วขึ้น อะไรก็ทันใจไปหมด ทำให้คนส่วนใหญ่ไม่รู้จักการรอคอย และความพยายาม และบางคนก็ใช้ความทันสมัยของโลกในการนอกใจคนรัก
โลกสมัยใหม่ความจริงใจหายาก คนที่ซืื่อสัตย์มากๆ ต้องมานั่งร้องไห้ไม่่รู้กี่คนต่อกีี่คน ที่มาเขียน storylog วันนี้ก็ไม่มีอะไรมาก แค่อยากขออะไรบางอย่าง ที่ดูมากไป แต่ก็สำคัญ
ถึงโลกจะเปลียน แต่ใจคนไม่เปลียนตามได้มั้ย
 

ความซื่อสัตย์สำคัญนะ ถ้าอยากได้ ช่วยให้คนอื่นก่อนด้วย.
SHARE
Writer
Gger
writer
I love book

Comments