Lose ฉันแพ้คุณแล้ว

เหนื่อยมั้ย 
ที่ต้องวิ่งตามอยู่ตลอดเวลา
เหนื่อยมั้ย
ที่ต้องโหยหาเขา
เหนื่อยมั้ย
ที่ต้องร้องให้กับเรื่องซ้ำ
เหนื่อยมั้ย
ที่ต้องแบกรับความรู้สึกไว้คนเดียว
เหนื่อยมั้ย
ที่ต้อง คอยเป็นห่วงเขา ทั้งๆที่เขาไม่เคยจะสนใจตัวเองเลย

ถ้าเหนื่อย
อยากให้ลองหยุดวิ่งตามดู
แล้วจะรู้ว่าความเหนื่อยนั้นมันจะหายไป
และมีความเสียใจเข้ามาแทนที่ ถึงอย่างนั้น
ก็ขอให้มันจบตรงนีี้


เรื่องของเราก็คงเป็นได้แค่ความฝัน
SHARE
Written in this book
lose แพ้แล้ว
Writer
lose1
คนขี้แพ้
เป็นคนร่าเริง เฉพาะตอนอยู่กับเพื่อน

Comments