บทที่1
บางคนใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อหาว่าตัวเองต้องการอะไร แต่สำหรับบางคนกับค้นหาตัวเองได้เร็วในระยะเวลาที่สั้น 
คนเราเมื่อมีเวลาจำกัดเราจะทำมัน ลงมือทำเลย แม้ในตอนนั้น เวลานั้น เราไม่อยากทำมันก็ตาม แต่สุดท้ายก็ต้องทำ 
ก็คงเหมือนในวัยเรียนของเราเมื่อมีกำหนดส่งการบ้านมาเป็นอาทิตย์ๆ เราจะยังไม่ทำจนกว่าจะถึงวันสุดท้ายของการส่ง แม้วันนั้นไม่อยากทำแต่ก็ต้องทำเพราะเวลาจำกัด 
ทำไมคนเราต้องรอให้อะไรจวนตัวถึงลงมือทำ
เราลองทำทุกวันให้เหมือนกับว่าวันๆหนึ่ง24 ชม. เป็นเวลาที่สั้นมาก เพื่อให้รู้ว่า "เวลา" เป็นของสำคัญที่เราหมุนย้อนกลับไปไม่ได้เลย ณ ที่นี้คงเป็นความรู้สึกอะไรมากมายที่เราต้องหาคำตอบให้ตัวเอง เหมือนเรื่อง Midnight sun ที่นางเอกรู้ว่าตัวเองต้องการทำอะไร ต้องการอะไร ในช่วงชีวิตที่เหลือของตัวเอง พอลองย้อนกลับมาดูตัวเรากลับรู้สึกว่า ถ้าคนเราไม่มีเวลาที่จำกัด การคนหาตัวเองก็ยังคงดำเนินต่อไปไม่สิ้นสุด จนกว่าจะมีอะไรมาจำกัดเราว่าเราต้อง "คิด" หาคำตอบให้ตัวเองสักที
SHARE
Writer
SOMEONE061040
ordinary life
every end is a beginning

Comments