พยายาม
ไม่ง่ายเลยกับการทำงาน
ชีวิตจริงมีอะไรให้เราเรียนรู้อีกมาก
ไม่มีโรงเรียนที่ไหนสอนหลักสูตรการใช้ชีวิต
จริงอย่างที่แม่บอก ถึงเวลาเราก็จะได้เรียนรู้เอง 

เราเองอยากอดทนเยอะๆ
อยากรู้เหมือนกันว่าตัวเองจะไปได้สุดแค่ไหน 
ไม่รู้เหมือนกันว่าสิ่งที่คุณเห็นมันมากหรือน้อย 
แต่เชื่อเถอะนะว่าเราพยายาม 


____________________________________
SHARE
Writer
honeyandmilk
sad 7 times after lunch
I don’t want to die, I sometimes wish i’d never been born at all

Comments