ความรู้สึก เปื้อนสี 🎨
เคยไหม...เวลาที่วาดภาพแล้วลงสีผิด เราพยายามที่จะลบมันมันก็เป็นรอย ไม่สมบูรณ์ดัังเดิม เราลงสีทับมันก็ยังคงอยู่ อยู่ลึกลงไป เหมือนความรู้สึก ครั้งหนึ่งมันเคยเปื้อนไปแล้ว นานวันไปหลายครั้งหลงลืมไปบ้าง แต่ยังจำได้อยู่เสมอไม่ว่าเป็นรอยหรือถูกกดทับให้ลึกลงไปให้ใจ เราพยายามจะไม่ลงสีเปื้อนเหมือนเดิม แต่มันก็ยังเปื้อน บางครั้งก็เปื้อนตรงทีเดิมๆ ซ้ำตรงรอยเดิม บางครั้งก็ทำมันเปื้อนตรงที่ใหม่ๆ จนสุดท้ายกว่าภาพนั้นจะเสร็จสมบูรณ์ดี ส่วนที่ไม่เคยมีรอยเปื้อนเลยก็เหลือน้อยมาก ความรู้สึกก็เหมือนกัน ยิ่งเวลาผ่านไปมันก็เปื้อน จนบางทีก็ลืมแล้วเหมือนกันว่าความรู้สึกตอนที่มันเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์มันเป็นอย่างไร เพราะตอนนี้ ความรู้สึก เปื้อนสี 
จนไม่เหลือที่ว่างพอให้ลงสีใหม่ๆ...🎨
SHARE
Written in this book
LangFu
Writer
Parata
Parata’s
Inspired by music and my life .

Comments