Blink To My Eye


กระพริบตามาให้ฉัน.



สิ่งสวยงามที่สุด ฉันพบมัน ปีละ 1 ครั้ง
ท่ามกลางผู้คนขวักไขว่ 
รื่นรมย์ ปิติ ยินดี 
ฉันกลับนึกถึงดวงตานั้น 





มันไม่หายไปจากความทรงจำ 
สมองเล่นภาพซ้ำไปซ้ำมา 
ภาพดวงตาเธอเล่นวนซ้ำแล้วซ้ำเล่า
 เช่นนั้น 
เมตตาฉันเถิดหนา 






ฉันเป็นน้ำแข็งก้อนหนึ่ง ซึ่งตั้งอยู่บนไฮเวย์ 
อย่างนั้น แต่ขออย่าให้มันละลายแห้งเหือด 
อย่าเพิ่งหันหลังกลับไป หากแต่ หยุดเบื่องหน้า



ฉัน ทำเหมือนกับว่าพวกเขาไม่เห็นเรา 
ฉันเสียดาย ที่เทปม้วนนี้
 ไม่สามารถเล่นซ้ำต่อได้
ฉันหวัง ว่า เรา จะหวังว่าเราจะพบกันอีก 






แค่แวปมาในความคิดของ ดวงจันทร์พบค่ำ ก่อนอาทิตย์ จะ ฉายแสงในเช้ามืด 
เราเท่านั้นที่รู้ว่าที่ไหน

แล้วพบกันใหม่ เมื่ออาทิตย์สิ้นแสง 
ลมด้านตะวันตกพัดมา...






SHARE
Writer
Aubirle
Braindamage Writer
Dreamer Life , Write , Travel , Journeyman.

Comments