The Really Life When You Dream
ปลายปากกา
 ตวัด


หนีออกจากความฝันเมื่อตื่น
อยู่กับความจริงเมื่อฝันถึง 
ในห้องเล็กอันเงียบงำ
แสงอาทิตย์ในวันหยุด เพ่งจ้องแสงแดดนั้น
หลับตาลงท่ามกลางฤดูร้อน
ความฝันถึงเธอนั้นสลาย
เมื่อแสงแดดแยงตา พร้อมกับสายลมตะวันตกแผดเผากระทบผิวกายแห้งกร้านหยาบกระด้าง ลืมตา..
,ความฝันของเด็กน้อย ในวันหยุด
คึกคัก แต่หม่นหมอง 
นั่งจองจำในห้องเงียบ คือความปรารถณา
สงบนิ่ง และหากนี่คือความสุขที่อยู่ในความเงียบงัน
เป็นไปได้ไหม? หากไม่เปล่งเสียงออกมา 
อยู่ในยาม เงียบสงบชั่วกัปชั่วกัล
ตอนนี้เรากำลัง ฝันถึง...ความจริง เมื่อเราฝัน ความฝันเมื่อเราตื่น


SHARE
Written in this book
All Of Night To The Lamp
Writer
Aubirle
Braindamage Writer
Dreamer Life , Write , Travel , Journeyman.

Comments