สังคมโลก และฝุ่น PM 2.5

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
.....
คนเริ่มใส่หน้ากากกันน้อยลงละ PM 2.5
.....
เกิดมาจนอายุ 45 ปี
เพิ่งเคยได้ยินคำนี้ คิดเอาเล่นๆนะ
เราเป็นคนเมืองมา 45 ปี
ดมฝุ่นอยู่ 45 ปี
โดยที่ไม่รู้ว่ามันมี?
เด็กที่เกิดในเมืองส่วนใหญ่
โดยเฉพาะในพื้นที่ก่อสร้าง อุตสาหกรรม
ก็มักจะมีโรคภูมิแพ้ หอบหืด ติดมาจนโต
การบ่มเพาะค่านิยมทางสังคม
การสูบบุหรี่ ปล่อยควันพิษ ถูกสั่งสอนมานานนม
วัฒนธรรมที่ก้าวล่วงความเป็นสิทธิส่วนรวม
มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมองค์รวม
มันทำให้มนุษย์พบเจอสิ่งเหล่านี้
เป็นวัฐจักร โดยที่เรายังไม่รู้ตัว
หากเราไม่เคยพยายามรู้สึก
และรู้ซึ้งถึงการแก้ปัญหาอย่างจริงจัง

การให้ความรู้ของประเทศกำลังพัฒนา
มันน่าจะเหมือนกัน
คือ ปล่อยให้มันเกิดขึ้นก่อน
แล้วค่อยหาวิธีแก้ไขและป้องกัน

ทุกประเทศที่พัฒนาแล้วก็เคยเกิดแบบนี้เช่นกัน
สิ่งแวดล้อมแบบตัวใครตัวมัน

เมื่อมาถึงยุคนี้
ยุคที่สังคมสื่อสารได้เร็วขึ้น
โลกเชื่อมกันได้เกือบทุกหนแห่ง
เราควรบ่มเพาะสามัญสำนึกพื้นฐาน
ให้กับคนในสังคมโลกกันอย่างจริงจัง
เพื่อลูกหลานและคนที่จะรับผลกรรม
จากรุ่น ปู่ ย่า ตา ยาย พ่อ แม่
ที่ได้สร้างฝันไว้

เพียงเพราะว่าคิดว่ามันจะเจริญขึ้น
แต่หาคิดไม่ว่า ความเจริญมันแลกมาด้วย
ความเสื่อมถอยทางจิตใจ
และสภาวะของสุขภาพที่ลดถอยลง

อุตสาหกรรมยานยนต์แบบเดิมๆ
อุสาหกรรมหลายๆอุตสาหกรรม
ที่ก่อให้เกิดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม
มันมีผลประโยชน์และความหลงใหล
ปะปนผสมผสานกันโดยแยกไม่ออก

สังคมรุ่นเรา
สั่งสอนให้มีบ้าน มีรถ
ต้องหาสิ่งเหล่านี้ก่อน
ความเป็นหน้าเป็นตาในสังคม
มาตรการของรัฐที่ส่งเสริมสนับสนุน

โดยหากมองอนาคตของเมืองที่ไร้มลพิษ
ระบบขนส่งสาธารณะสำคัญที่สุด
รวมถึงระบบรักษาความปลอดภัยของเมือง
มาตรการการป้องกันต่างๆต้องรัดกุม
กฏหมาย ระเบียบ และสามัญสำนึก
ต้องมีมากกว่าเขตอื่นๆประกอบกัน
จึงจะทำให้คนเมืองใช้ระบบขนส่งได้อย่างเต็มใจ

สุดท้าย สิ่งเหล่านี้
ความคิดเหล่านี้ ผมหวังว่า
จะช่วยให้คนรุ่นเรา รวมถึงรุ่นลูก รุ่นหลาน
ปรับปรุงและแก้ไข วันละนิดละน้อย
สื่อสารกันอีกสักชั่วอายุคน
โลกคงน่าจะน่าอยู่ยิ่งขึ้นกว่านี้

จะเลือกตั้งละ
ผู้ใหญ่หรือคนรุ่นผม
ขอให้คิดให้มากๆ
สังคมนี้ จะเป็นอนาคตของลูกหลานเรา
จงวางมาตรฐาน และส่งเสริมสนับสนุน
สิ่งที่สมควรกับอนาคต
อย่าสร้างวัฒนธรรมทุนนิยมให้มันมากนักเลย
แมัมันจะทำให้มีผลต่อการเลือกตั้ง
มีความน่าสนใจ เอาเงินมาล่อ
แต่ลืมความเป็นปัจเจกส่วนรวม
การสร้างสังคม และสิ่งแวดล้อมที่ดี

ต้นไม้ในเมืองมันน้อยมาก เมื่อเทียบกับมลภาวะ
สังคมการเมือง วัฒนธรรมก็เช่นกัน
คนที่มองผลประโยชน์ของสังคม
มันก็มีน้อยเหลือเกินจริงๆ

แต่อย่าได้ย่อท้อเสียเลย

ต้องปลูกฝั่งทุกวัน
คิดทุกวัน ทำทุกวัน
รักโลกและสิ่งแวดล้อมให้มาก

ฝุ่น PM 2.5 มันจะมาหาเราตลอดนับแต่นี้
ถ้า...
ลมไม่มี ต้นไม้ไม่มี ฝนไม่มี

ท่องไว้ให้ขึ้นใจ
ปกป้องตัวเองให้สม่ำเสมอ
และถ่ายทอดให้ลูกหลาน
มีจิตสำนึกส่วนรวมให้ดี
แล้วอนาคตของพวกเขาจะดีกว่านี้แน่นอน

อรุณสวัสดิ์ชาวเมืองทั้งหลายในโลกนี้
_/|\_
SHARE
Written in this book
Way Of Thinking
หนทางแห่งความคิด
Writer
KickTo
Writer
Way Of Thinking

Comments