Book Review #1 สิ่งสำคัญของชีวิต
เขียน : สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ (นิ้วกลม) 
จำนวน : 272 หน้า


ความรู้สึกหลังอ่าน :

“ อิ่มเอิบเต็มไปด้วยพลังงานดีๆ “

“ อ่านเล่มนี้จบแล้ว สิ่งหนึ่งที่ตั้งใจไว้
ต้องทำให้ได้เลยก็คือ
การวิ่งมาราธอน ดูซักครั้ง “

เป็นหนังสือที่ว่าด้วยสิ่งสำคัญ จากบทสัมภาษณ์ระหว่าง นิ้วกลม และ คุณมานิต อุดมคุณธรรม ที่เรียบเรียงถ้อยคำ และตกตะกอนมาสรุปเป็นหัวข้อให้เข้าใจง่าย

เป็นหนังสือที่คู่ควรกับการอ่านซ้ำไปซ้ำมาอย่างไม่รู้จบ เป็นหนังสื่อที่ให้กำลังใจและชี้นำแนวทางเราได้ทุกครั้งที่ชีวิตมาพบกับปัญหา

สรุปสั้นๆ หาเวลาซัก 2 ชั่วโมง แล้วอ่านซะ !!

Short note key word :
- easy / simple / no condition / do it now
- 4อ / อากาศ / อารมณ์ / อาหาร / ออกกำลังกาย
- ชีวิตเราต้องเรียนรู้ตลอดเวลา ไม่มีหยุด
- ต้องให้เกียรติกับคำพูด เมื่อไรที่เราไม่ให้เกียรติกับคำพูดก็ไม่มีตัวเรา
- 20/80 focus กับสิ่งที่สำคัญจริงๆ
- จิตใจที่สงบ = ความสุข
- คนรอบข้างเรามีความสุข = ความสุข
- ถอดหน้ากาก = ความสุข
- ลงมือทำ ปิดประตูหลังซะ
- ใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว
- การทำธุรกิจต้องใช้ใจให้ถึงใจ และเติบโตไปด้วยกัน
- คิดแล้วต้องกล้าลงมือทำด้วย
- ล้มแล้วลุกให้ไว และเรียนรู้จากข้อผิดพลาดไม่ให้เกิดซ้ำ
- อย่าเลือกงาน เมื่อได้รับมอบหมายมาแล้วจงทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุด มากที่สุด
- หากลงมือทำแล้ว มีแต่ 100% ไม่มี 99%
- ผู้นำที่ดี คือ เติมเต็มทีมในสิ่งที่ขาด สนับสนุนสิ่งที่ทำได้ดี คอยช่วยเหลือให้คำปรึกษา
- สิ่งที่ต้องคิดถึงมากกว่าตัวเอง คือ ความสุข ความทุกข์ของทีม
- การบริหาร ไม่จำเป็นต้องเป็นแนวทางตัวเองเท่านั้น แต่คือการเปิดโอกาศให้ทีมได้แสดงความคิดเห็น ไม่ยึดความคิดตัวเองเป็นใหญ่
- เมื่อทีมทำผิดพลาด เราต้องยืนเป็นต้นเหตุ แล้วย้อนกลับมาดูตัวเองก่อนเสมอ
- อย่าห่วงว่าตัวเองต้องดูดี ถอดหน้ากากออกซะ !!!
- เพราะมีทีม เราจึงประสบความสำเร็จ
- ธรรมชาติช่วยปรับสมดุล
- ใจเขาใจเรา
- สร้าง connection จากความจริงใจ
- หัวเราะให้บ่อยขึ้น และมีเปลือกให้น้อยลง

SHARE

Comments