[Book Talk]  ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งเศร้า . . .

ด้วยลักษณะทั่วไปของความเป็นประวัติศาสตร์ที่จะต้องลำดับเหตุการณ์และเรื่องราวในอดีตมาแล้วอย่างเป็นระบบ เมื่อประวัติศาสตร์ถูกเล่า มันจึงมักจะผ่านการเรียบเรียงมาแล้วเป็นอย่างดี......

เราจึงไม่อาจยืนยันได้เต็มปากว่า “ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งเศร้า” นั้นคือการเล่าอย่างประวัติศาสตร์

รวมเรื่องสั้นคัดสรรของจิรัฏฐ์ ประเสริฐทรัพย์คือมหกรรมการรวมตัวของความโกลาหลอลหม่านทั้งในมิติของเส้นแบ่งเวลาในความทรงจำและในมิติของความรู้สึกซึ่งพยายามเข้ามาเขย่าไหล่เราจนตัวโยนแล้วบอกเราว่า - เรื่องราวเหล่านี้ไม่ใช่ประวัติศาสตร์ - แต่เป็นเรื่องเล่าที่เรียกตัวเองว่าประวัติศาสตร์

และเป็นประวัติศาสตร์ที่แสนเศร้า.......

ด้วยลักษณะทั่วไปของความเศร้า - มันเป็นอัตวิสัยจนไม่อาจบอกใครได้ว่าเศร้าเท่าเศร้าของเรานั้นจะเศร้าได้กี่มากน้อยกว่าเศร้าของเขา หรือความเศร้าของเราจะมาจากต้นเหตุเดียวกัน

เราจึงไม่อาจยืนยันได้เต็มปากด้วยเช่นกันว่า “ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งเศร้า” นั้นคือเรื่องราวที่เศร้าสะท้านใจตั้งแต่ต้น

แม้ว่าเรื่องราวเหล่านี้จะเป็นเรื่องเล่าที่บอกเราว่าเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ของผู้คน
และเป็นประวัติศาสตร์ที่แสดงตนทั้งทางตรงและทางอ้อมอยู่ตลอดเวลาว่าเป็นเรื่องเศร้า

เพราะเรื่องบางเรื่องนั้นแสนเศร้าในเนื้อหา แต่บางเรื่องนั้นเศร้ากว่าที่นอกจากเราซึ่งเป็นผู้อ่าน - ก็ไม่มีตัวละครใดในเรื่องมาร่วมเศร้า หรือยิ่งกว่านั้นในบางเรื่องที่เศร้าถึงขีดสุด เมื่อตัวละครเศร้าแสนเศร้า - แต่เราได้แต่งุนงงไม่เข้าใจว่าความเศร้าของพวกเขาเหล่านั้นคืออะไร

เรื่องสั้นบางเรื่องของเขานั้นเศร้าเหมือนตอนเราต้องอ่านโศกนาฏกรรมโหดร้ายรุนแรง.....

เรื่องสั้นบางเรื่องของเขานั้นไม่เศร้าแถมชวนขันจนเศร้าเหมือนตอนเราต้องทนฟังใครบอกว่าคนไทยมาจากเทือกเขาอัลไต หรือให้ทำอะไรตลกๆ อย่างไปปลูกมะนาวบนดาวอังคาร.....

บางทีมันก็เศร้าเหลือเกิน - ไม่ได้เศร้าเพราะเรื่องมันเศร้า แต่มันเศร้าเพราะไม่เศร้าอย่างจนใจทั้งที่ควรจะเศร้าไปกับมัน ซึ่งหน้าปกรูปยาหยอดตาช่วยแสดงความเข้าอกเข้าใจเราถึงความเศร้าพิลึกจากงานเขียนของเขาได้เป็นอย่างดี

ดังนั้นหากจะถามว่าเราชวนคุณอ่าน “ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งเศร้า” ไปทำไม

เบื้องต้นเราอาจจะบอกได้ว่ามันพิลึกดี - มากกว่านั้นเราอยากให้คุณลองสำรวจความเศร้าของตัวเองดู ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศร้ายิบย่อยไปจนถึงเรื่องเศร้าแห่งยุคสมัยที่อาจไม่เศร้าสักเท่าไหร่สำหรับคุณ - โดยให้ตัวละครและเรื่องราวของเขาเป็นเพื่อนนำทาง

ประวัติศาสตร์แห่งความเศร้า
โดย จิรัฏฐ์ ประเสริฐทรัพย์
สำนักพิมพ์ Salmon Books
SHARE
Written in this book
book talk/ movie talk
บันทึกเล็กๆ ถึงหนังสือที่อ่าน

Comments