"วัน(อวด)แม่"การแสดงระหว่างลูกกับแม่บนเวทีโรงเรียนมันดีสำหรับทุกคน ??
ทวีป ประเทศ ประเทศ ภูมิภาค จังหวัด ทุกพื้นที่มีสังคมมีการเป็นอยู่มีการคิดเพื่อเอาตัวรอดที่ต่างกันตามลักษณะของภูมิประเทศเป็นปัจจัยในการดำรงชีวิตที่ต่างกันทำให้ก่อเกิดวัฒธนธรรมที่ยอมรับในระดับสากลรวมถึงยังมีวัฒธรรมที่ยอมรับได้เฉพาะในกลุ่มของผู้ที่มีความคิดที่ตรงกัน ในส่วนของวัฒนธรรมที่คนส่วนใหญ่ในระดับสากลยอมรับมีน้อยมากที่จะกล้าตั้งคำถามว่าวัฒนธรรมที่ทำกันอยู่พวกคุณถึงว่าคือสิ่งดี ในทางกลับกันในกลุ่มคนกลุ่มชาติพันธิ์ที่ห่างไกลกลับกลายเป็นว่ากลุ่มคนเหล่านั้นคือความแตกต่างโดยไม่มองถึงปัจจัยต่างๆที่เขาอาจไม่มีเขาจึงต้องหาทางใหม่เพื่อทดแทนให้เขาอยู่รอดต่อไปได้

ในเมื่อในแต่ละสังคมมีความคิดของผู้คนที่ต่างกันจึงเกิดการคิดการเรียนรู้ที่ต่างกันออกไปวัฒนธรรมจึงมีความหลากหลายเพียงแค่วัฒนธรรมบางที่มีเพียงคนแค่หยิบมือยอมรับกับมันได้วัฒนธรรมที่คนเหล่านั้นจึงยากที่คนส่วนใหญ่จะเข้าใจ
คนทุกคนต้องการความรัก
ใน 12 สิงหาคม ในประเทศไทยของทุกปีคืองานวันแม่จึงมีการจัดงานวันแม่เพื่อระลึกถึงบุญคุญที่ยิ่งใหญ่ของแม่ที่มีแต่ลูก รวมถึงในโรงเรียนจะมีการเชิญคุณแม่ผู้ปกครองของนักเรียนมาร่วมงานเพื่อมาแสดงความรักความอบอุ่นในครอบครัว
แต่นั้นขณะเดียวกันเด็กหลายคนไม่มีโอกาสเคยได้รับความรักความอบอุ่นจากแม่เนื่องจากเหตุผลมากมาย ไม่ว่าจะเด็กที่ถูกแม่ทิ้ง เด็กที่แม่ไม่สามารถมีเวลาให้ เด็กที่แม่เสียชีวิต และอีกมากมายหลายเหตุผล
วัฒนธรรมประเพณีที่ผู้ใหญ่บอกว่าต้องทำ
มันคือสิ่งดีงามเพราะมันแสดงออกถึงความรัก ในสิ่งที่ว่าดีเหล่านั้นมันกำลังกัดกินทำลายให้เด็กที่เขาโหยหาความรักความอบอุ่นจากแม่ ได้สร้างกำแพงให้เด็กปิดกั้นให้เด็กรู้สึกน้อยใจในสิ่งที่เขาไม่สามารถมีได้อย่างเพื่อน 
มันอาจส่งผลให้เขาลุกขึ้นสู้เพื่อลบสิ่งที่ตัวเขาขาดไปหากลุกขึ้นมาสู้ถูกวิธียอมรับความจริงได้ไม่โทษแม่ไม่โทษตัวเองนั้นถือเป็นโชคดีของเขาแต่หาได้ยากที่เด็กในช่วงประถมมัธยมจะเข้าใจและยอมรับความเป็นจริงของสังคมได้มันจะทำให้เขาทำในสิ่งที่เราๆท่านๆกลับไปแก้ไขอะไรได้อีกเขาอาจกลายเป็นตัวปัญหาที่ยากจะรับมือและยากที่จะเข้าใจ
วัฒนธรรมที่คุณๆท่านๆบอกว่าดีแต่ใช่ว่ามันจะต้องส่งผลดีให้กับทุกคน
SHARE
Writer
Suchatreebenjakul
Trouble
ทำทุกอย่างเพื่อให้ทุกคนที่ผมรักมีความสุข ไม่ต้องการให้เขารับปัญหา ถึงแม้จนกลายเป็นตัวปัญหาซะเอง ไม่เป็นไรขอแค่ ครอบครัว คนรัก เพื่อน ให้ทุกคนพอใจถูกใจ แล้วมีความสุข แค่นั้นถึงแม้จะไม่มีใครเข้าใจ และไม่ขอให้เข้าใจ

Comments