พอไม่รอ มันก็ไม่นาน
บนความสัมพันธ์
ที่ถูกกัดกร่อน
ด้วยกาลเวลา
และมวลความรู้สึก

บางสิ่งบางอย่าง
ถูกลดค่าความสำคัญลง
คงจะไม่มีประโยชน์
หากยังรั้งใจ
ให้ฝืนทนกับอะไรที่ดูฝืดๆ

พอเริ่มวางใจ
และนิ่งเฉยกับความสัมพันธ์
ก็เริ่มถอยออกมา
ในระยะปลอดภัย
ทั้งกับหัวใจและความรู้สึก

ในระยะที่พอจะมองเห็น
ทั้งตัวเองและใครคนนั้น
ระยะที่เรียกว่าปลอดภัย
ต้องถอยไปไกลแค่ไหน

ตอนแรกตอบไม่ได้เลย
กลับกลายเป็นปัญหาโลกแตก

แล้วเราจะคาดหวัง
ให้มันต้องออกมาตามนั้นทำไม
ในเมื่อตัวเราเองก็รู้
ว่าความคาดหวังนั้น
มักจะมาพร้อมความผิดหวัง

เมื่อคิดได้ดังนั้นแล้ว
ฉันเริ่มมีคำถามในใจ
แล้วที่ผ่านมาฉันทำอะไรอยู่

                 บางอย่าง

                 อาจดูสวยงาม
                 ถ้าเรามองดูมันจากระยะไกล
                 และมันก็ไม่ใช่ของเรา

ทุกอย่างสอนฉัน
ว่าทุกความสัมพันธ์
และในทุกๆเรื่อง


   ถ้า ไม่ รอ
มัน ก็ ไม่ นาน.  : -)SHARE
Writer
229740
another person
* รู้จักเราผ่านเรื่องที่เราเล่าก็พอแล้ว

Comments