ทฤษฎีหัว-ก้อย : หลายครั้งเราโดนทฤษฎีนี้เล่นงาน โดยไม่รู้ตัว #EcnatniauqcA
หัวข้อวันนี้...ทฤษฎีหัว-ก้อย 
มันคือประสบการณ์โดยตรง บ่อยครั้งที่โดนทฤษฎีนี้เล่นงาน

การเล่นเกมทายหัวก้อยแต่ละครั้ง โอกาสการเกิดหัวและก้อยจะเท่ากันคือ 50-50
สมมุติ เราเล่นเกมทายหัวก้อยกัน 5 ครั้ง
และ 4 ครั้งที่ผ่านมา ออกหัวหมด "oooo_"
การทายครั้งที่ 5 ของเรา จะเริ่มเกิดการลังเล

สมองจะเริ่มดึงเหตุการณ์ในอดีตมาประมวลผล
และเริ่มวิเคราะห์ว่า เป็นไปได้หรอ การโยน 5 ครั้งจะออก"หัว"หมด?
มีบางอย่างเข้ามากระทบต่อการประมวลผลของสมอง ทั้งที่จริง โอกาสออกหัวและก้อยครั้งที่ 5 ก็ยังเป็น 50-50 แต่เราเริ่มไม่มั่นใจใน 50-50 นั้น

ที่อยากจะบอกคือ บางครั้งเราโดนอดีตเล่นงาน ทั้งที่บางครั้ง อดีตอาจไม่มีผลต่อปัจจุบันและอนาคต #ชีวิตก็เช่นกัน บ่อยครั้งที่เราปล่อยให้ความผิดพลาดในอดีต เล่นงานปัจจุบัน ทั้งที่มันยังไม่เกิดขึ้น
บางสิ่งบางอย่างที่เราทำไม่ได้ในอดีต ก็ไม่ได้เป็นเครื่องยืนยันว่า อนาคตเราจะทำไม่ได้...ในทำนองเดียวกัน บางสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้น ในอดีต ก็อย่าชะล่าใจว่าจะไม่เกิดขึ้นในอนาคต

#อย่าให้อดีตส่งผลกระทบต่อปัจจุบันมากเกินไป

ดั่งที่ #Room39 บอก..."บอกตัวเองว่าเราต้องลืมเรื่องราวที่ผ่าน...แม้ความจริงทรมาน"
#ล้อเล่น เกือบดีละ

อันนี้
ดั่งที่ My Buddha ได้ตรัสไว้ว่า "บุคคล ไม่พึงคำนึงอดีตด้วยอาลัย ไม่พึงพะวงถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึง พึงทำปัจจุบัน ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด"

#EcnatniauqcA
Everything, You can tell me about something if you want. And I’ll get back to you. I have to sleep on it.

SHARE
Writer
EcnatniauqcA
Writer
Everything, You can tell me about something if you want. And I’ll get back to you. I have to sleep on it.

Comments

Nui_Napat
6 months ago
ชอบมากครับในส่วนการเปรียบเทียบทางสถิติ
Reply