บทวิพากษ์จากผู้ถูกรังแกบนโลกออนไลน์
ก่อนอื่น ต้องขอออกตัวว่าไม่ชอบคำพูดนี้ค่ะ คำพูดดังกล่าวค่อนข้างหมายถึงคำพูดเชิงเกลียดชัด (hate speech) มากกว่า

การรังแกในโลกออนไลน์ (Cyber Bullying) แท้จริงแล้วหมายถึงการรังควาน ทั้งในแง่คำพูดเชิงเกลียดชัง หรือการข่มขู่ การนำข้อมูลส่วนตัวมาเปิดเผยในที่สาธารณะ รวมถึงการนำภาพหรือเนื้อหาไปใช้ในการโฆษณาที่ผิดประเภท — การรังแกเหล่านั้นอาจมิได้กระจายอยู่เพียงตัวอย่างขั้นต้น แต่รวมไปถึงการรังควานด้วยสื่อออนไลน์ต่่างๆ — แม้ว่าข้าพเจ้าจะเจอมาเกือบครบทุกประเภท แต่ข้าพเจ้ามีความภูมิใจในตนเองเป็นอย่างสูงที่ผ่านช่วงเวลาแย่ๆเหล่านั้นมาได้

ดังนั้น เมื่อพูดถึงทั้งสองกรณี ทั้งการรังแกบนโลกออนไลน์ และคำพูดเชิงเกลียดชัง ควรหมายถึงสิ่งที่เห็นประจักษ์เป็นตัวอักษรผ่านความเห็นหรือข้อความบนโลกออนไลน์ทั้งสิ้น ในเชิงรูปธรรรม

ในฐานะของเหยื่อที่ถูกรังแก รู้สึกว่าคำพูดดังกล่าวมิได้เพิ่มความน่าตระหนักรู้ของสังคมเกี่ยวกับมารยาทอันสมควรกระทำบนโลกออนไลน์ ดังนั้นข้าพเจ้าเองจึงมิได้คิดว่าคำพูดดังกล่าวเป็นการจรรโลงสติปัญญาของผู้พูดเช่นกัน — หากแต่ข้าพเจ้าก็มิได้ตำหนิ เพราะคำพูดดังกล่่่าวมิได้ส่งผลเสียเพิ่มเติมใดๆต่อข้าพเจ้า

15 ปีในโลกอินเตอร์เน็ต (กับการถูกกลั่นแกล้งหลายครั้งคราว) สอนให้ข้าพเจ้าพึงระลึกว่า ไม่มีหนทางใดที่จำสามารถทำให้คนร้อยพ่อพันแม่เห็นพ้องต้องกันได้ หากแต่เมื่อข้าพเจ้าถูกวิจารณ์ด้วยวาจาที่ไม่เหมาะสม ไร้ซึ่งการอบรมบ่มนิสัยแล้วนั้น สิ่งที่พึงกระทำคือการโยนเหตุผล และไม่จำเป็นต้องอธิบายยาว ใช้เหตุผลสั้นๆเพื่อเตือนสติตัวเองไม่ให้จมดิ่งกับคำวิจารณ์เหล่านั้น

และเฉกเช่นเดียวกัน ข้าพเจ้าพึงต้องจำเหตุผลเหล่านั้นให้เป็นแง่คิดในการระวังสำหรับากรใช้ชีวิตในภายภาคหน้า

ข้าพเจ้าจึงได้แต่หวังว่า เหยื่อผู้เคราะห์ร้ายจากสังคมออนไลน์เฉกเช่นข้าพเจ้า จะมีสักวันที่พวกเขาจะกล้าหาญและหาเหตุผลขึ้นมาต่อสู้กับความเกลียดชังเหล่านี้


คนฉลาดใช้สติปัญญา คนไร้ค่าใช้วาจาหยาบกระด้าง
แม้ว่าตัวข้าพเจ้าเองจะมิได้อยู่ในสถานะที่สามารถออกความเห็นได้ แต่ข้าพเจ้าศรัทธาในปรัชญาและความตระหนักรู้ จึงอยากเป็นกำลังใจให้ว่าที่เหล่าวีรชนออนไลน์ทุกคน ยืนหยัดด้วยศักดิ์ศรีที่ตนพึงประกาศให้คนอื่นรับรู้ โดยไม่ต้องใส่ใจว่าสังคมคนส่วนมากในโลกออนไลน์คิดเห็นเช่นใด
SHARE
Writer
WrongfulDiary
A sassy nasty daughter
การเงียบไม่ใช่การต่อต้าน”ไซเบอร์บูลี่”ที่ได้ผล แต่สิ่งที่ดีต่อทั้งตัวเองและผู้อืื่นมากกว่าคือ”การต่อสู้ด้วยเหตุผล”

Comments