ความรู้สึก..รับผิดชอบ
เรามาดูกันว่า..หน้าที่ที่เราต้องทำในทุกวันนี้ 
ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงาน หน้าที่ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม 
เราทำมันอย่างดี หรือทำแค่พอผ่านๆ 
และสาเหตุที่เราทำเพียงให้เสร็จไปวันๆ นั้น 
เป็นเพราะใจเรารู้สึกว่า เป็นหน้าที่ที่แค่ต้องทำให้เสร็จ 
แต่ไม่ได้รู้สึกรับผิดชอบอย่างแท้จริงหรือเปล่า 
ท่านนบีนุห์พยายามหา 
ดูว่าวิธีไหนสามารถนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในการทำงาน
ท่านนบีนูห์ เป็นตัวอย่างของการทำงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างแข็งขัน ไม่ย่อท้อ
ท่านทำงานเผยแผ่คำสอนของอัลลอฮฺแก่พรรคพวกของท่านอย่างแข็งขันเป็นระยะเวลาถึง 950 ปี
ระยะเวลายาวนานขนาดนั้น ท่านไม่ละทิ้งหน้าที่ความรับผิดชอบของท่าน 
เพราะท่านมีความรู้สึกรับผิดชอบในหน้าที่อย่างแท้จริง..

บางครั้งเมื่อเรานึกถึงประเด็นการทำตามอามานะห์ (หน้าที่ความรับผิดชอบ)
บางทีเรามองว่า เราได้รับอามานะห์มาให้ทำอะไรสักอย่าง 
เราก็พยายามที่จะทำให้มันผ่านๆ แล้วเราก็นึกว่า พ้นไปแล้ว 
อามานะห์ที่เราทำ คือ ถ้าไม่ทำเลย มันไม่ผ่าน เราก็เลยทำ 
แต่ทำแบบไม่เต็มที่ เราคิดว่า ไอที่เราทำ มันผ่านแล้ว จริงๆ.. ไม่ใช่
เวลาทำต้องทำให้เต็มที่เช่นเดียวกัน 
ถ้าทำยังไม่เต็มที่ บางครั้งอามานะห์อาจจะยังไม่ผ่าน  

การทำเต็มที่ กับ การทำพอผ่าน
ผลลัพธ์ที่ได้ ก็ต่างกันอยู่แล้ว
แต่หากเราต้องการให้ผลลัพธ์ออกมาดี
เราต้องใส่ความรู้สึกรับผิดชอบว่าจะต้องทำให้ดี เข้าไปในจิตใจ...

_________________________________________________
อามานะห์ มี 2 แบบ
1. อามานะห์ภายใน ความรู้สึกที่ว่าจำเป็นจะต้องทำให้ได้ 
ต้องทำตามสิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาสั่ง หรือเรารับงานของใครมาก็แล้วแต่ 
อยู่ไม่ได้...ถ้าไม่ทำ ถ้าไม่ทำจะรู้สึกว่า ยังไม่พ้นภาระของตัวเอง 
เรียกว่า Responsibility (ความรู้สึกต้องรับผิดชอบ) 
ต้องมีความรู้สึกนี้ก่อน ถ้าไม่มีความรู้สึกนี้ข้างใน..ไม่ทำงาน 
ทุกคนเลย ไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่ 
คนที่เป็นผู้นำก็ไม่ทำอะไร คนที่เป็นผู้ตามก็ไม่ทำอะไร
ถ้าไม่มีความรู้สึกข้างใน คือ ความรู้สึกที่จะต้องทำตามหน้าที่ที่ตนเองได้รับ 
ยังไม่พอ บางครั้งมีความรู้สึกว่าต้องทำ ต้องรับผิดชอบ แต่ทำผ่านๆ ทำลวกๆ 
ทำไม่ได้หวังคุณภาพ หวังให้คนอื่นดูว่าเราทำเสร็จแล้ว หรือหวังเฉพาะรายชื่อ
 
2. อามานะห์ภายนอก (Accountibility) ทำมีระบบหรือเปล่า ทำเต็มที่หรือยัง

_______________________ " __________________________


เมื่อเราได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ใดก็ตาม
แล้วเรามีความรู้สึกว่า ต้องรับผิดชอบ ต้องทำให้ดี
เพราะเขาไว้วางใจให้เราทำหน้าที่นี่แล้ว
ที่เหลือคือ เราต้องมีแผนในการทำงาน มีระบบ และทำอย่างสุดความสามารถ
ถ้าทำถึงขนาดนี้แล้ว ผลลัพธ์ยังไม่ออกมาดี ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรแล้วล่ะ

ดังนั้น ไม่ว่า เงินเดือน ตำแหน่ง จะสูงเพียงใดก็ตาม
ความรับผิดชอบก็สูงตามมาเช่นกัน
หากเราไม่รู้สึกว่าต้องทำให้ดี ให้สมกับเงินเดือน หรือตำแหน่งที่ได้รับ
เราก็ควรมอบหน้าที่นั้นให้กับคนอื่นที่เหมาะสมกว่า
และเลือกทำหน้าที่ที่เราสามารถรับผิดชอบให้ได้ดีที่สุด

แต่ถ้าเรามีหน้าที่บางอย่างที่เราไม่สามารถละทิ้งไปได้
ก็เหลืออยู่ทางเดียว..คือทำมันให้เต็มที่..
ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะออกมาดีเอง

"เราอาจจะมองว่า หินบางก้อน คือ ความรับผิดชอบที่เราแบกไม่ไหว
แต่เรามีสิทธิ์เลือกว่า หินนั้นสำคัญกับชีวิตเราอย่างไร
เราจะใส่เข้าไปใส่ขวดโหลก่อนใคร หรือเราจะทิ้งไว้กลางทาง"

#takuma
=================================================
#ขอบคุณแหล่งที่มา ของประโยคในเครื่องหมายคำพูดจากเว็บไซต์ https://islamhouse.com/th/audios/2797677/

เรียนรู้ไปด้วยกัน "Islam Canon : คำสอนที่ใช้ได้ทั่วไปในทุกสถานการณ์"
SHARE
Written in this book
Islam Canon
คำสอนที่ใช้ได้ทั่วไปในทุกสถานการณ์
Writer
takumacheerup
Writer
เป็นกำลังใจให้ไปถึงเป้าหมายที่ตั้งใจไว้

Comments