วันแม่
    12 สิงหาเวียนมาบรรจบแล้ว                มะลิแก้วแปดสิบหกชนมพรรษา
องค์แม่ฟ้าราชินีชาวประชา                       ดุจพระคุณพสุธายันสายชล
     ทรงพระสิริโฉมงดงามไว้                     ดุจดาวพราวไสวทุกแห่งหน
เคียงคู่พ่อจอมกษัตริย์องค์ภูมิพล               ผู้เปี่ยมล้นบารมีปรีชาชาญ
   ท่านทรงเหน็ดเหนื่อยกายสักเพียงไหน    เพื่อชาวไทยใครใคร่รู้ใคร่เล่าขาน
ทรงถวายพระวรกายมายาวนาน                ผู้อภิบาลความสุขแก่ปวงชน
     สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์                   ทรงพิชิตดวงใจทุกแห่งหน
ปวงประชาพร้อมใจเฉลิมพระชนม์             ไทยทุกคน"ขอพระองค์ทรงพระเจริญ"SHARE
Writer
PleeNajuak
Cr:บอยอน้อย🐊
อักษรศิลป์ จินตอุดมการณ์

Comments