น้ำแข็ง
เรื่องเล่าจาก ภูเขาน้ำแข็ง กับ ก้อนน้ำแข็ง  วันหนึ่งทั้งสองได้มาพบกัน และพูดคุยถึงความแข็งแกร่ง  ภูเขาน้ำแข็ง เล่าว่า "ฉันเป็นภูเขาน้ำแข็งที่ใหญ่ แข็งแกร่ง และ มีความเยือกเย็น ผู้คนจะเห็นฉันเพียงแค่ส่วนปลาย แต่เธอรู้มั้ย ภายใต้ผิวน้ำ มีส่วนกลางและส่วนฐานของฉันที่ใหญ่ใหญ่มาก บางครั้งในการเป็นภูเขาน้ำแข็่ยิ่งใหญ่มันก็ทำให้ฉันแบกรับกับความหนัก ที่ไม่มีใครรู้ เฮ้อ! 
ก้อนน้ำแข็งพูดขึ้นมาว่า จริงอยู่ว่าเธอแบบรับความหนักมากมายแต่เธอมองดูฉันนี่สิฉันเป็นเพียงแค่ก้อนน้ำแข็งเล็กๆ และอีกไม่นานฉันก็กำลังจะหายไปแต่ก็ยังดีนะที่ฉันสามารถที่จะทำให้คนเขาได้รับความสดชื่นจากฉัน ดังนั้นทัั้งเธอและฉันเราต่่่่างมีคุณค่าตามเอกลักษณ์ของตััััััวเอง.

แด่เธอ..ผู้มีคุณค่า จงรับรู้ไว้ว่าความทุกข์อยู่กับเราไม่นาน ขอให้มีกำลังด้วยความหวังในสิ่งดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้น. 

“เพราะฉะนั้น อย่ากระวนกระวายถึงวันพรุ่งนี้ เพราะว่าพรุ่งนี้ก็มีเรื่องกระวนกระวายของมันเอง แต่ละวันก็มีทุกข์พออยู่แล้ว"
มัทธิว 6:34

SHARE
Writer
KanitChai
BlueSky99
ทำสิ่งที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม

Comments