Pluto
ถ้าฉันคือดาวPlutoสำหรับเธอ. เธอก็คือพระอาทิตย์ของฉัน   อย่างน้อยฉันก็ยังรู้ว่ามีแสงสว่างจากพระอาทิตย์อยู่ถึงแม้ว่ามันจะไกลแสนไกลสักเท่าไหร่   เธอก็ยังเป็นพระอาทิตย์ของฉันอยู่เหมือนเดิมถึงแม้ว่าผู้คนต่างลืมฉันและตัดฉันให้แยกออกจากคุณไป แต่ให้รู้เอาไว้ “ ฉันก็จะโคจรรอบๆตัวคุณไม่ให้คุณรู้สึกว่าขาดอะไรไป “
#ฉันเห็นนะเธอ

สัญญากับฉันได้ไหม ว่าจะไม่มีวันหายไปไหนไม่ว่าอะไรหรือใครจะมาปิดกั้นเราก็ตาม #My sun

#คนบ้าสำหรับเธอ

SHARE

Comments