The Disappointment เวลาของเราต่างกันและหัวใจของเราแข็งแรงไม่เท่ากัน
21.36 : บนลู่วิ่ง

มนุษย์พบเจอกับปัญหาเป็นกิจวัตร ทั้งความผิดหวังจากการคาดหวัง จากตัวเอง คนอื่น หรือสิ่งต่างๆ ความไม่พอดี ไม่พอใจ โกรธ โมโห หลง เศร้า เหงาหรือรัก
สิ่งต่างๆเหล่านี้ เราต้องเผชิญกับมันบ่อยเสียจนอาจจะตบบ่าเรียกว่าไอ้เพื่อนยาก, ที่เราเลี่ยงจะไม่เจอก็ทำได้ยาก

สิ่งสำคัญมีอยู่แค่ว่าเมื่อเราต้องเจอกับมัน เรามีวิธีจัดการกับมันอย่างไร
เมื่อพาตัวเองเดินทางมาตามถนนชีวิตจนถึงช่วงหนึ่ง เราจะเรียนรู้วิธีนั้น แน่นอนว่าของแต่ละคนต่างกัน เพราะถนนชีวิตของเราย่อมไม่ใช่สายเดียวกัน

บางคน
เซ เล็กน้อย พอรู้รสความเจ็บให้มันจี๊ดหัวใจเล่นๆ แล้วตั้งสติ move on เดินหน้าทำหน้าที่ต่อไป
หรือบางคนจมจ่อมเศร้าซึมอยู่แบบนั้น เนิ่นนานนับปี,สองสามสี่ห้าปีหรือมากกว่า

เราเลือกได้
อยู่ที่ใจเราตอนนั้นจะเลือกวิธีไหน
และพร้อมอย่างไหน
พร้อมในที่นี้หมายถึงเวลาและหัวใจ ที่แข็งแรงพร้อมเดินต่อ

ซึ่งก็ยิ่งแน่นอนว่า
เวลาของเราต่างกันและหัวใจของเราแข็งแรงไม่เท่ากัน :)

9.7.2018
SHARE
Written in this book
WritetoLive
Story,Experiences,Life

Comments