Lay me down
วางฉันลงเถอะ ถ้าเธอมีสิ่งที่ต้องทำมากมาย
อย่างน้อยให้เรื่องของฉัน เป็นหนึ่งเรื่องที่คุณไม่ต้องคิดถึงมันมากมาย ไม่ต้องเก็บมาเพิ่มความวุ่นวายในจิตใจ

ไม่ต้องแบ่งเวลามาตอบไลน์
แวะมาหา ซื้อของกินมาให้
ใช้เวลาอันมีค่าของคุณให้เกิดประโยชน์
ทั้งต่อตัวคุณเอง และคนรอบข้าง

วางฉันลง..
แล้วอะไรๆในชีวิตของคุณ
มันจะดีขึ้นเอง


เราไม่ได้บอกเลิกเธอ
เพราะว่าเราหมดรักเธอแล้ว
แต่เราบอกเลิกเธอ
เพราะเรารักเธอมากเกินไป

เราเป็นห่วงเธอมากเลยนะ
และก็ต้องอดทนมากจริงๆ
เธอก็เหมือนกันนะ
เราอยากให้เธออดทน
อดทน เพื่ออนาคต
เพื่อความสุขในระยะยาว
ของตัวเธอเอง
SHARE
Written in this book
Love story
Writer
RYuk
Writer
Missing U

Comments