"ระยะ"

ระยะห่าง
หากบางทีรู้สึกสับสนกับความสัมพันธ์
ถอยออกมา เพื่อให้เกิดระยะห่าง
มองย้อนความสัมพันธ์เข้าไป
ฉันจะรู้สึก ในสิ่งที่ไม่เคยรู้สึก
ฉันอาจปล่อยผ่านเรื่องบางเรื่องที่คงค้างในใจได้
ฉันเห็นภาพชัดเจนขึ้น มีข้อมูลในการตัดสินใจ
ฉันกลับมาห่วงยัยตัวเอง
ฉันรู้สึก สุดท้ายฉันก็ต้องรักตัวเอง
ทุกความสัมพันธ์มีการจากลา
ทุกครั้งที่มีความสัมพันธ์ เวลาจะมีวันหมดอายุ
เตรียมใจ ยอมรับ พัฒนาตัวเองเสมอ
คุณจะสับสนน้อยลง เข้าใจตัวเองมากขึ้น

เริ่มต้นจากการรู้จักตัวเอง
เริ่มต้นจากการเข้าใจตัวเอง
เริ่มต้นให้กำลังใจตัวเอง
เริ่มต้นจากการรักตัวเอง
@lovemyself#bybirdy🌴🕊
SHARE
Written in this book
by birdy

Comments