"ดอกไม้ประหลาด"
ฉันคือดอกไม้ประหลาด
ฉันไม่เหมือนดอกไม้ชนิดอื่น
ฉันมีลำต้นเป็นและรากเป็นของตัวเอง
ฉันดูดซึมแร่ธาตุและอาหารด้วยตนเอง
ฉันเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว
ฉันพิเศษในรูปแบบของฉัน


ความแตกต่างเป็นข้อดีใช่ไหม?
หากในสวนมีดอกไม้ชนิดเดียว สวนนั้นก็คงไร้ซึ่งสีสันและความหลากหลายBeauty is difference. 
ความสวยงามคือความแตกต่าง
ความแตกต่างไม่ได้สร้างความแตกแยก
ความแตกต่างคืือ ความหลากหลาย,ความไม่เหมือนกัน หรืออาจเรียกว่า 
"เอกลักษณ์เฉพาะตัว" ก็ได้
ดอกไม้ในโลกนี้มีหลายชนิด หลายสายพันธุ์
มีแหล่งที่มาที่แตกต่างกัน และเจริญเติบโตคนละรูปแบบ ได้รับการดูแลในวิธีการที่่่่ต่างกััน
แต่ทุกชนิดล้วนมีเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะตัว
และมีความหมายสำหรับบางอย่างเสมอ
นั่นคือ...."คุณค่า"ฉันเป็นดอกไม้้้้้้้้ประหลาด
ฉันเติบโตขึ้นร่วมกับดอกไม้ธรรมดาในสวน


แต่ในความธรรมดาของฉัน กลับกลายเป็นความประหลาดของคนอื่น


เพราะเหตุผล...คือ
ฉันไม่เหมือนพวกเขา


ฉันไม่ได้รู้สึกพิเศษ
ฉันไม่ได้รู้สึกเลวร้าย
ในความเป็นฉัน

แต่ฉันแปลกใจ
ที่ดอกไม้ในสวนเหล่านั้นกลับมองฉัน
เป็นดอกไม้ประหลาด

ฉันกลับยิิิินดีในความเป็นฉันเสียด้วยซ้้ำ
ที่ฉันไม่เหมือนคนอืื่น
เพราะฉันรู้สึกว่า "ความแตกต่างของฉันมีคุณค่าในตัวเองเสมอ"

ฉันคือดอกไม้ประหลาด
ที่มีคุณค่า
และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ในรูปแบบของฉัน
UniqueSHARE
Writer
Feeler
Loyalist-Honest girl
Memories never die. ฉันจะจดจำเเต่เรื่องที่ดีของคุณ ขอให้มีความสุขในทางที่ไม่มีฉันนะ ขอบคุณที่ระหว่างทางเราเจอกัน แม้ปลายทางจะต้องแยกกันก็ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร ฉันอยู่ไหว

Comments