จุดยืนที่แท้จริง
เราคิดว่า..จุดยืนของเราคืออะไร 
คือ เราคิดว่า ความคิดของตัวเองถูกต้องที่สุด ไม่ฟังความคิดเห็นใคร 
หรือเราไม่มั่นใจในความคิดของตนเอง จนคล้อยตามความเชื่อของคนอื่นไปซะหมด 
หรือจะโอนเอนไปทุกทิศทาง ไม่ว่าคนนั้นคิดอย่างนั้น หรืออีกคนจะคิดไปอีกทาง 

แล้วถ้าเป็นการทำงาน จะทำงานอย่างไร
ถ้าผู้บริหารผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปมา
แต่เราสิ..ทำงานในหน้าที่เดิมไม่เปลี่ยนแปลง
เราควรจะเปลี่ยนสี ปรับตัวให้เข้ากับสภาวะแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นสีขาว หรือสีดำ ถูกหรือผิด
หรือว่าเราจะยังคงทำงาน ด้วยการยึดมั่นในหลักการที่ถูกต้องแต่ยืดหยุ่นได้

อะไรคือ คำตอบของคำว่า "จุดยืนที่แท้จริง"

จุดยืนของผู้ศรัทธา 
คือ การทำการงานทุกอย่าง ด้วยใจที่บริสุทธิ์
ไม่ต้องการคำสรรเสริญเยินยอ หรือรางวัลใดๆ 
ทำไปด้วยหวังความโปรดปรานจากพระองค์
กระทำด้วยเจตนาที่ดี เพื่อพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้น
ด้วยใจที่มุ่งหวังไปสู่เป้าหมายที่แท้จริง คือ สวรรค์ โลกอันถาวร


อิสลาม ได้กล่าวถึง หลักการทำงานดะวะฮ์ (การเผยแพร่ศาสนา)
ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสิ่งอื่นๆ ได้ เช่น การทำงาน การใช้ชีวิต
ซึ่งหลักการดังกล่าว แสดงถึงจุดยืนที่แท้จริง

ต้นทุนของคนที่จะทำงาน
คือ คนอื่นจะด่าว่า จะกล่าวว่า อะไรกับเราอย่างไร
หลักการยึดมั่นของเรา การแสดงออกของเรา พฤติกรรมของเรา
มั่นคง..ไม่เปลี่ยนแปลง 

ในเมื่อเรารู้ว่า อะไรควร ไม่ควร
เราก็แค่เป็นตัวของตัวเอง 
ไม่ว่าสิ่งรอบข้างจะเปลี่ยนแปลงเพื่ออะไร
แต่เราจะยังคงทำเพื่อพระเจ้าเพียงองค์เดียว

แม้ว่าเราจะทำงานให้ใคร
เราก็ยังคงเป็นตัวเรา
ไม่อ่อนไหวตามแรงลม  
คือ จุดที่ควรยืน..ให้มั่นคง

#takuma
=================================================
#ขอบคุณแหล่งที่มา ของประโยคในเครื่องหมายคำพูดจากเว็บไซต์ https://islamhouse.com/th/audios/2797677/

เรียนรู้ไปด้วยกัน "Islam Canon : คำสอนที่ใช้ได้ทั่วไปในทุกสถานการณ์"
SHARE
Written in this book
Islam Canon
คำสอนที่ใช้ได้ทั่วไปในทุกสถานการณ์
Writer
takumacheerup
Writer
เป็นกำลังใจให้ไปถึงเป้าหมายที่ตั้งใจไว้

Comments