just sex .
น่าเสียดายที่เขาปรารถนาร่างกายของกันและกัน ..หาใช่ความรัก
ร่างเปลือยเปล่าแนบชิด
โอบรัดกอดก่ายกันและกัน
อุณหภูมิร้อนผ่าว 
แต่ความรู้สึกกลับเย็นชา
น่าเสียดายที่เขาปรารถนาร่างกายของกันและกัน
หาใช่ความรัก
ความใคร่เท่านั้นที่รู้เท่าทันเหตุการณ์นี้
ความรู้สึกผูกพันไม่เคยเกิดขึ้น
มีเพียงแต่การระบายความอยากเพียงเท่านั้น
เขาไม่สามารถรักกันได้
ต่างคนต่างรู้ตัวเอง
ร่างเปลือยเปล่าแนบชิด
แต่หัวใจเขาช่างแสนไกลจากกัน.

SHARE
Writer
Bonuss
- 155 CM. girl -
" ไม่กินเนื้อ ไม่กันคิ้ว ถนัดซ้าย พิมพ์รู้เรื่องกว่าพูด"

Comments