ลองกล้าที่จะพูดความจริงสักครั้ง
ความจริงที่ว่านี้ เป็นความจริงที่เกี่ยวกับสิทธิในชีวิตที่เราพึงมีตามธรรมชาติและโดยส่วนหนึ่งก็ถูกบัญญัติไว้ตามกฎหมาย

สิทธิในร่างกายและเสรีภาพมีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ประมวลกฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง และอาจอยู่ในกฎหมายอื่นๆอีก

โดยส่วนมากสาเหตุประการเดียวที่จะทำให้เราไม่ใช้สิทธิที่มีโดยชอบ คือ ความกลัว จาก...

ความกลัวของข้าพเจ้า ล้วนเกิดจากโรคหน้าบางและขาดความรัก กลัวจะถูกมองไม่ดี หรือทำให้คนอื่นไม่ชอบไม่พอใจ กลัวจะถูกแก้แค้น กลัวถูกปฏิเสธ ทั้งๆที่เป็นผู้ถูกกระทำอย่างไม่เป็นธรรม

เมื่อข้าพเจ้ามองเห็นแล้วว่า ไม่ว่าข้าพเจ้าจะรักษาหน้าหรือรักษาความรัก ให้ความสำคัญ ให้คุณค่า จากคนที่ไม่ให้หน้าให้เกียรติ คนเห็นแก่ตัว คนที่ไม่คิดถึงคนอื่น คนอันธพาล ซักเท่าไหร่ พวกเค้าก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงและยังได้ชื่อว่าเป็นเช่นนั้น เพราะข้าพเจ้ายังคงรู้สึกเช่นนั้น 

ข้าพเจ้าจึงตระหนักว่า เราควรนับถือตัวเอง เพราะอย่างไรก็ตาม เค้าก็ไม่เปลีี่ยน และข้าพเจ้าก็ไม่จำเป็นต้องเห็นอกเห็นใจคนเหล่านั้น หรือกลัวที่จะสูญเสียสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตเหล่านั้น

ถ้าเนื้อแท้หรือธาตุแท้ดี คนเหล่านั้นก็จะมีคุณสมบัติที่ดี อยู่เช่นนั้น โดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลย คนที่ให้เกียรติคนอื่น คนที่มีน้ำใจ คนที่ใส่ใจคนอื่น เค้าก็จะเป็นเช่นนั้น เป็นคุณสมบัติติดตัว ตัวตนที่ไม่ต้องรอการบริจาคจากคนอื่น

เราเป็นเช่นไร เราก็ควรเป็นเช่นนั้น ธรรมชาติเราเป็นเช่นไร เราก็จะรู้สึกว่า เรารู้สึกเข้ากันได้ หรืออยู่ร่วมกับคนเหล่านั้นอย่างลงตัว โดยไม่ต้องฝืนใจอะไรเลย

การเป็นตัวของตัวเอง ไม่ใช่การเบียดเบียนคนอื่น แต่เป็นการไม่เบียดเบียนตนเอง 

การพูดความจริง ว่าเราไม่ชอบ หรือเราไม่อยากทำสิ่งนั้นสิ่งนี้พร้อมเหตุผลที่ถูกต้อง ย่อมถือว่า เราไม่เป็นทาสของของความกลัวและไม่เป็นทาสของผู้อื่น(คิดแบบทั่วไปอย่างตื้นๆ) แต่ที่ถูกคือ ไม่เป็นทาสของความกลัว ของเราเอง จริงๆแล้ว ที่เราจะกระทำหรือไม่กระทำ การกระทำ เกิดจาก มีการคิดที่จะกระทำ ตกลงใจที่จะกระทำ และได้กระทำไปตามที่ตกลงใจอันสืบเนื่องมากจากความคิด; ตกลงแล้วมาจากเราทั้งสิ้น อย่าโทษคนอื่นเลย

การพูดความจริงสักครั้งจะทำให้เราดีขึ้นเป็นอิสระ เราจะรู้สึกดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ เลิกกลัว(เลิกทาส)และเป็นคนจริง(เป็นไท)จริงๆเสียที
SHARE

Comments