11.00 pm
เวลาล่วงเลยมาไกลจนถึง 5 ทุ่ม
มันเป็นเวลานอนระหว่างผมกับเธอ
ปกติแล้วเธอนอน 4 ทุ่ม ผมนอนเที่ยงคืน
แต่หลังจากที่คุยกัน รู้จักกันมากขึ้น
กลับกลายเป็นว่าเธอนอนดึกขึ้น และผมนอนเร็วขึ้น 

คนเราเปลี่ยนแปลงไปด้วยเพราะคนๆ นึงได้จริงหรอจนตอนนี้ 
เธอกลับกลายเป็นภาพสุดท้ายก่อนหลับตาลง
และเป็นภาพแรก เมื่อผมลืมตาขึ้นในตอนเช้า

ผมคุยกับเธอทั้งคืนจนอยากตัดทุกเสียงรบกวนออก 
เพื่อให้เธอนอนหลับสบาย และไม่ตื่นเมื่อกลางดึก


I want to see u 24/7 
I want to hear your voice 24/7
I want to be w/ u 24/7
And i just love u 24/7 
ผมอยากเป็นคนที่กอดเธอเมื่อเธอกลัวหรือไม่เหลือใคร
ผมอยากเป็นคนที่คอยปลอบเธอ เมื่อเธอกำลังเศร้าเรื่องใดก็ตาม

I'll wait until you apt in everything


ผมจะทำให้คุณเชื่อ ว่าผมรอได้จริงๆ
และผมยิ้มให้กับความน่ารักของคุณในทุกๆคืนก่อนนอนหลับตาลง
ma 30/6 ;)
SHARE
Writer
ppannnn
06/09
เธอจะลืมพระจันทร์ตอนพระอาทิตย์ขึ้นหรือป่าว เธอจะลืมพระอาทิตย์ตอนมีเมฆบังหรือไม่ [twitter : @mhuemimhue]

Comments