คะนึงไม้ดิน (คิดถึงพ่อ)จัง! 🌿
© ต้นไม้ตนหนึ่งนั้น  ฉันปลูกมันไว้หลังบ้าน
คืนวันเวียนพัดผ่าน  แตกกิ่งก้านแลดอกใบ
© มีนามว่าต้นยาง   ถวายร่างอย่างตั้งใจ
กรีดซ้ายขวาเข้าไส้    ขายเลือดไหลพอได้กิน
© อีกต้นไม่ได้ปลูก  จำความถูกเป็นไม้ถิ่น
งอกงามมาจากดิน   ให้ทรัพย์สินราวต้นยาง
© จากมาต้นยังดิบ  ต้านลมยิบสู้เยี่ยงสาง
เจ็ดปีต้องลาร้าง      ไม่รู้ร่างเป็นไงหนอ
© ปลูกอีกต้นไม้ดี    ในเมืองกรุงที่ไม่พอ
กระถางดินในหอ      เจ็ดปีขอคลายเหงาได้
© ถึงวันกลับคืนถิ่น  ต้นไม้ดินหายไปไหน
ผิวแตกหลังโก่งไซร้   สู่ลมไรแดดเผ่าผ่าน
© ต้นนึงกำลังสวย   ระทวยใจลืมหลงบ้าน
อีกต้นล้มพับผ่าน     อยู่เหย้าย่านถูกลูกลืม

"   จากมาใช้เวลาให้พอประมาณ
             กลับบ้านไปใช้ทั้งชีวิตกัน    " 🌿

SHARE
Writer
PleeNajuak
Cr:บอยอน้อย🐊
อักษรศิลป์ จินตอุดมการณ์

Comments