SOTUS The Timeline | กาลครั้งหนึ่ง ว้ากมาแล้ว
มิรันดาได้มีโอกาสไปเข้าร่วมงานเสวนา "รับน้องต้องสมัครใจ ไม่ละเมิด โปร่งใส" แต่ตะนี้มันมีข้อมูลตัวนึงที่เขา Lecture ให้ฟังก่อนเริ่มเสวนา ก็คือเขาเรียง Timeline ที่เกี่ยวข้อง SOTUS การรับน้อง การก่อร่างจักรวาลวัยรุ่น และสิ่งที่มีอิธิพลต่อเยาวชนของไทยมา มันทำให้ชัดขึ้นมากว่า รัฐไทย และสถาบันต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวัยรุ่น เขาทำอะไรกับเยาวชนที่เติบโตมาเป็นทรัพยากรบุคคลในประเทศนี้บ้าง ตลอดเวลาเกือบร้อยปีที่ผ่านมา

มิรันดาขอสรุปมาเป็น Timeline คร่าวๆดังนี้

---------------------------------------------

23 ก.ย. 2445

- ระบบ Sotus เข้าไทยเป็นครั้งแรกโดยเริ่มต้นจากโรงเรียนมหาดเล็กหลวง จุดประสงค์คือเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความประพฤติดี มาเป็นพรีเฟ็คเพื่อช่วยอาจารย์ดูแลนักเรียนอีกที ตามคำแยกของตัวอักษร SOTUS ห้าตัว 
(Seniority)อาวุโส 
(Order)ระเบียบ (Traditional)ประเพณี 
(Unity)สามัคคี 
(Spirit)น้ำใจ 
ซึ่งเป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อเอื้ออำนาจให้กับครูในการกำกับดูแลนักเรียน ซึ่งก็จะเลือกนักเรียนที่ทำตามนี้ให้ได้เป็นพรีเฟ็คอีกที

1 มิ.ย. 2448
- รัชกาลที่ 5 ประกาศเลิกทาส เพื่อเริ่มพัฒนาอาณาจักรสยาม ไปสู่การเป็นประเทศมีอารยะ

พ.ศ. 2454
- เริ่มกิจการลูกเสือไทย ซึ่งต่อยอดมาจากการเลิกทาส เมื่อลูกไพร่หรือทาสที่เกิดจากพ่อแม่ พ้นสภาพจากการเป็นทรัพย์สินของพ่อแม่ที่จะมักขายขาดให้เจ้าขุนมูลนายตามศักดินา ก็เปลี่ยนมาเป็นทรัพย์สินของประเทศแทน แต่หากจะเอาออกจากการปกครองของพ่อแม่ไปดื้อๆก็ไม่ได้ กิจการลูกเสือเลยเน้นไปที่การสร้างค่านิยมรักษาวัฒนธรรม จงรักภักดี และรู้จักตอบแทนคุณบิดามารดา เพื่อให้พ่อแม่ยังรู้สึกมีคุณค่าที่จะได้รับกลับคืน หลังจากการส่งลูกไปให้รัฐแล้ว

พ.ศ. 2481
- หลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นประชาธิปไตยไม่นาน ไทยเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่ 2 และรัฐไทยเข้าร่วมกับฝ่ายอักษะหรือญี่ปุ่น ไม่ว่าจะโดยรายละเอียดปลีกย่อยใดใดก็ตาม แต่รัฐไทยก็ปรับกิจการลูกเสือไทยให้พ่วงเรื่องการเสียสละเพื่อชาติไปด้วย จนกล่าวได้ว่าลูกเสือไทยในตอนนั้น เป็นยุวนาซีแบบนึง

พ.ศ. 2482 - 2485
- จอมพล ป. เริ่มนโยบายรัฐไทยนิยม ร่างกฎให้ประชาชนมีความเป็นประเทศไทยมากขึ้น กำหนดสิ่งที่เป็นอารยะ และไม่เป็นอารยะ ห้ามนุ่งโจงกระเบน เปลี่ยนมาเป็นกระโปรงหรือกางเกงแทน ห้ามเคี้ยวหมาก ผู้หญิงไทยต้องเป็นดอกไม้ของชาติ ศาสนาประจำชาติต้องเป็นพุทธเท่านั้น

- เกิดเหตุการณ์ "มรณสักขีแห่งสองคอน" ชาวคริสต์ 7 คน รวมเด็กและผู้หญิงที่จังหวัดนครพนม ถูกตำรวจของรัฐไทย ยิงทิ้งที่ป่าศักดิ์สิทธิ เพียงเพราะไม่ยอมเปลี่ยนศาสนามาเป็นพุทธ


พ.ศ. 2493
- Gen Baby Boom ถือกำเนิดขึ้น เมื่อหลังสงครามจบ คนแห่กันมีลูก และคน Gen นี้ยังคงมีชีวิตอยู่ และเป็นเจ้าของทรัพยากรและฐานอำนาจใหญ่ในรัฐไทยปัจจุบัน

28 กันยายน 2496
- จิตต์ ภูมิศักดิ์ ได้จัดพิมพ์หนังสือประจำปีของจุฬาในรูปแบบใหม่ โดยมีเนื้อหาที่ไม่เห็นด้วยกับระบบ SOTUS ที่เข้มข้นมากในสมัยนั้น ทำให้เขาถูกรุ่นพี่ขึ้นไปจับตัวจากเวทีและทุ่มลงพื้น (ทุ่มบก) ซึ่งทางจุฬาไม่ลงโทษคนที่กระทำเพราะมองเป็นเรื่องเล็กน้อย และสั่งพักการเรียนจิตต์ 12 เดือน ข้อหามีความคิดโน้มเอียงไปทางซ้าย

พ.ศ. 2507
- ห้าง Central ราชประสงค์ถือกำเนิดขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศไทย เป็นหมุดหมายว่าไทยก้าวเข้าสู่ยุคการค้าขาย และยอมรับการค้าแบบทุนนิยม

พ.ศ.2513
- ฟินแลนด์ เพิ่งหลุดออกจากการครอบงำของสหภาพโซเวียต และค้นพบว่าประเทศตัวเอง "ไม่มีอะไรเลย" นอกจากทะเลสาบกับป่า ฟินแลนด์จึงตั้งมั่นที่จะพัฒนาทรัพยากรเดียวที่มีอยู่ ก็คือทรัพยากร "มนุษย์" การปฏิรูปการศึกษาของฟินแลนด์เริ่มต้นขึ้น ซึ่งในปีนั้นคุณภาพการศึกษาไทย ยังดีกว่าฟินแลนด์อยู่มาก

พ.ศ. 2513
- ปีนี้และบวกเพิ่มไปอีก 5 ปี เด็ก Gen X ถือกำเนิดขึ้น

พ.ศ.2515
- เด็ก Gen Baby Boom ฉลองวันเกิดครบรอบ 22 ปี

พ.ศ. 2516
- กำเนิดการกวดวิชา และการเอนทรานซ์ที่เข้มข้น เพราะเด็กจะสอบได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้น ถ้าพลาด คืออนาคตเปลี่ยนเลย การได้เข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย จึงเป็นเรื่องที่ศักดิ์สิทธิมาก ระบบ SOTUS ก็เข้มข้นตามมมาเพื่อยืนยันความศักดิ์สิทธิของการเป็นนักศึกษา

- เมื่อประชาชนได้เข้าถึงการศึกษาที่ดี คนรุ่นใหม่เลยเกิดการตื่นตัวทางความคิดต่อบ้านเมืองมาก กลุ่มพลังนักศึกษาจึงรวมตัวกัน และนำไปสู่เหตุการณ์ 14 ตุลา

- เมื่อล้มรัฐบาลทหารได้ ระบบ SOTUS ถูกนำออกจากมหาวิทยาลัยเกือบทุกแห่ง ยกเว้นมหาลัยเกษตรศาสตร์

พ.ศ. 2519
- เกิดเหตุการณ์ 6 ตุลา หรือ "ขวาพิฆาตซ้าย" กลุ่มคนหัวก้าวหน้าถูกล้อมฆ่าในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทหารอาศัย "ความไม่สงบ" ในบ้านเมืองยึดอำนาจอีกครั้ง ระบบ SOTUS ถูกนำกลับมาอีก เพื่อควบคุมให้นักศึกษาอยู่ในความเรียบร้อย และจงรักภักดีต่อสถาบันต่างๆ อย่างน้อยที่สุด คือสถาบันการศึกษา

พ.ศ. 2530
- เด็ก Gen X ฉลองวันเกิด 17 ปี หมายความถึงก้าวเข้าสู่วัยรุ่น และพร้อมเข้ามหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2535
- เด็ก Gen Y ถือกำเนิดขึ้น เด็กทั้งสอง Gen นี้เป็นช่วงคาบเกี่ยวของการเรียกตัวเองว่า เด็กยุค 90's
- รัฐไทยเริ่มพยายามดึงเอาเยาวชนให้อยู่ในกำกับมากขึ้น โดยเริ่มจัดตั้งเวทีสิทธิเด็กประจำปีขึ้นเป็นครั้งแรก

พ.ศ. 2537 - 2542
- เด็กและเยาวชน Gen X และ Y ใช้ชีวิตคาบเกี่ยวกัน และเรียกยุคนี้ว่า "ยุคอัลเตอร์" ซึ่งมาจากคำว่า Alternative หรือ ทางเลือก

9 สิงหาคม 2537
- โมเดิร์นด็อก ออกอัลบั้มแรก ฉีกแนววงการเพลง รวมถึงคำจำกัดความของการเป็น "ศิลปิน" และ "วัยรุ่น" ให้ออกจากกฎเกณฑ์เดิม การออกเทปจะเริ่มหมดไปหลังจากนี้ โดยมีปุ๊กกี้และเจอาร์วอย คู่ขนานกันไป

พ.ศ. 2538
- การศึกษาของสิงคโปร์และเกาหลีใต้ รวมถึงฟินแลนด์ที่เคยต่ำกว่าไทยหลังจากจบช่วงสงคราม เริ่มเห็นค่าเฉลี่ยที่ดีขึ้นตามลำดับ ในขณะที่ของไทยกราฟเริ่มดิ่งต่ำลง

พ.ศ. 2539
- กำเนิด Pantip.com สังคมอุดมการถกเถียง จุดเริ่มต้นของการตั้งกระทู้ แลกเปลี่ยนความเห็นซึ่งเคยถูกซุกไว้ใต้พรม หรือเรื่องราวที่ไม่เคยปรากฎในสื่อหลักมาก่อน ตามการเติบโตของอินเตอร์เน็ต 

พ.ศ. 2540
- ยุคประชาธิปไตยเบ่งบาน กำเนิดรัฐธรรมนูญฉบับ 2540 ซึ่งถือเป็นรัฐธรรมนูญที่ ร่วมเขียนและร่างโดยสภานิติบัญญัติและบริหารที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนที่แท้จริง

- เกิดวิกฤตการณ์ต้มยำกุ้ง


พ.ศ.2542

- กำเนิด Dek-D.com ซึ่งเหมือนการแยกเยาวชนออกมาจาก Pantip เป็นสังคมที่เต็มไปด้วยกระทู้ ข่าวสาร การศึกษา นิยาย และสื่อบันเทิงที่เกี่ยวข้องกับวัยรุ่นทั้งหมดรวมอยู่ที่นี่ เป็นหมุดหมายสำคัญของวัยรุ่นที่เติบโตมากับอินเตอร์เน็ต

- กำเนิดบอร์ด Pramool.com แหล่งรวมภาษาวิบัติ เกมส์ออนไลน์ โปรแกรมเถื่อน เกรียน และ Uncensored Content ทั้งหลาย ตอกย้ำค่านิยม "อัลเตอร์" ว่าวัยรุ่นมีทางเลือกมากขึ้น


พ.ศ. 2543

- การมาถึงของยุค "คิดใหม่ ทำใหม่" และ ทักษิณ ชินวัตร

- กำเนิดนิตยสาร A Day แหล่งรวม "เด็กแนว"

- ฟินแลนด์เดินทางมาถึงจุดที่การศึกษาดีที่สุดในโลก ใช้ระยะเวลาจากจุดเริ่มต้น 20 ปี


พ.ศ. 2545

- เด็ก Gen Z ถือกำเนิดขึ้น


พ.ศ. 2547

- กำเนิด Yenta4.com และการมาถึงของ MSN จุดเริ่มต้นการแต่ง Code ด้วยสีสันแปลกตา ภาพเคลื่อนไหว .gif วัยรุ่นจึงจำเป็นต้องเชี่ยวชาญการ "เล่นเน็ต" มากขึ้น เพื่อเข้าถึงการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมออนไลน์

- กำเนิด Exteen.com บอร์ดสร้างคอนเทนต์ของคนรุ่นใหม่ ที่นำเสนอเรื่องราวของตนเองให้กลายเป็น Content ที่น่าสนใจในหน้าโปรไฟล์ เปรียบเสมือนเว็บไซต์ส่วนตัวของวัยรุ่นคนนั้นๆ


พ.ศ. 2548

- รัฐเริ่มเล็งเห็นการเติบโตของวัยรุ่นที่ก้าวกระโดดรุนแรงจากรายละเอียดที่ผ่านมา จึงเริ่มมีการหารือ พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ เพื่อพยายามวางนโยบายให้เด็กและเยาวชนไปในทิศทางเดียวกัน โดยให้เด็กเข้ามามีส่วนร่วมด้วย


27 ธันวาคม 2548

- ผ่านโยบายออกมาเป็นกฎกระทรวง 8 ข้อ ห้ามและกำหนดความประพฤตินักเรียนในโรงเรียน 1. ไม่หนีเรียน 2.ไม่เล่นการพนัน 3.ไม่พกพาอาวุธ 4.ไม่เสพย์สิ่งมึนเมา 5.ไม่ก่อเหตุทะเลาะวิวาท 6.ไม่ลักทรัพย์ 7.ไม่ชู้สาว และ 8.ไม่ค้าประเวณี


8 กุมภาพันธ์ 2549

- มีการถกเถียงเรื่องทำไมการศึกษาไทยหยุดนิ่ง ผลักดันโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งคอมพิวเตอร์ขึ้นมา แต่รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาค้านว่าสัดส่วนของโรงเรียนกับเด็ก และการเข้าถึงของไฟฟ้ากับอินเตอร์เน็ตมันจำเป็นพอแล้วหรือยัง แล้วเด็กได้เอาคอมพิวเตอร์ไปใช้ทำประโยชน์ที่ดีจริงหรือเปล่า และยังกล่าวว่าโครงการนี้อาจจะเอื้อประโยชน์ให้นายทุนที่จะจัดซื้อจัดจ้าง

เมื่ออ่านมาถึงจุดนี้ อยากให้จำหมุดหมายตรงนี้ไว้ให้ดี


19 กันยายน 2549

- รัฐประหารดอกไม้ ล้มรัฐบาลทักษิณ รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน 2540 ถูกฉีกทิ้ง โดยโพลสำรวจว่าประชาชน 83.98% เห็นด้วยกับการยึดอำนาจพ.ศ. 2550

- กำเนิดอาณาจักร Kamikaze และเว็บ Zheza.com โดยค่าย RS ซึ่งเป็นเครือข่ายวัยรุ่นบันเทิงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

- เด็ก Gen Y ฉลองวันเกิดครบรอบ 15 ปี และก้าวเข้าสู่วัยรุ่น ในช่วงที่ชุมชนออนไลน์เต็มไปด้วยความสนใจเฉพาะทาง เริ่มมีการผลิตคลิปสั้น หนังสั้นเอง และการเมืองที่ไม่เป็นไปตามบทเรียนที่เรียนมา

- iPhone 1 เปิดตัว 

การเปิดตัวของ iPhone และชื่อของ Steve Jobs มาหลังจากการถกเถียงเรื่องหนึ่งโรงเรียนหนึ่งคอมพิวเตอร์แค่ปีเดียว iPhone ทลายความเชื่อเรื่องการกระจายอำนาจจากส่วนกลาง คอมพิวเตอร์จะไม่จำกัดอยู่แค่หนึ่งโรงเรียน แต่มันสามารถอยู่ในมือของเด็กได้เกือบทุกคนในอนาคตอันใกล้ นั่นหมายความว่าการคาดการณ์ของรัฐไทยเกี่ยวกับการศึกษาผิดหมด รวมถึงปรัชญาที่ถูกตั้งคำถามใหม่ ในเมื่อ "ใครก็ได้สามารถประสบความสำเร็จโดยไม่จำเป็นต้องเดินตามระบบการศึกษา
 
- ภาพยนตร์เรื่อง "รักแห่งสยาม" ออกฉาย และเกิดกระแสตื่นตัวในการตั้งคำถามกับตัวเองของวัยรุ่นว่า "ตัวเองเป็นอะไร" หลังจากยุคก่อนหน้านี้ที่ภาพยนตร์วัยรุ่นอย่าง "จักรยานสีแดง" "อันดากับฟ้าใส" หรือ "จักรวาล GTH" มักจะสร้างภาพว่าวัยรุ่นเต็มไปด้วยความสดใส หรือดราม่าเกี่ยวกับรักสามเศร้า หรือรักข้างเดียว แต่รักแห่งสยามกลับวางให้เห็นถึงความซับซ้อนของปัญหาและการก้าวผ่านที่ยากลำบากกว่า

- Hi5 บุกไทย และอาณาจักร Zheza ก็ล่มสลาย

- กำเนิดไอดอลยุคแรกอย่าง "พิมฐา" และการประสบความสำเร็จของไอดอลยุคก่อนหน้าอย่าง "เบเบ้" และ "แพท นคประภา"


พ.ศ. 2552

- Facebook บุกไทย และมาพร้อมชายชื่อ Mark Zuckerberg เด็ก Gen Y ที่ยังเรียนไม่จบด้วยซ้ำ แต่กลายเป็นเศรษฐีที่อายุน้อยที่สุดในโลก ปรัชญาและค่านิยมเรื่องการศึกษาและการประสบความสำเร็จถูกล้างและตั้งคำถามใหม่ทั้งหมด

- Drama-Addict.com รุ่งเรือง "จ่าพิชิต" รวบรวมดราม่า จากโลกอินเตอร์เน็ตและตั้งตัวเป็นสื่อรายงาน คนในโลกอินเตอร์เน็ตรับรู้ดราม่าและความขัดแย้งซึ่งไม่ถูกรายงานโดยสื่อกระแสหลัก

- กำเนิด Rap Is Now

- 9GAG และยุคแห่ง Meme ชุมชนที่เรียกว่า Social Media เริ่มก่อร่างแข็งแกร่ง ทุกคนสามารถขำ Meme ที่สร้างจากรูปและข้อความที่เป็นเรื่องเฉพาะกลุ่ม มุกตลกเริ่มเป็นเซนส์ส่วนบุคคล

- ยุครุ่งเรื่องของ K-Pop ในไทย และการ Cover Dance


พ.ศ. 2553

- กำเนิด Admission ระบบ O-Net และ A-Net และการรับตรงโดยมหาวิทยาลัยต่างๆ

- กำเนิดเพจ ANTI SOTUS โดยรวบรวมเรื่องราวของเหยื่อที่เกิดจากระบบรับน้องที่ฝังรากมาตั้งแต่การกลับมาของ SOTUS ทั้งหมดเข้าไว้ด้วยกัน เป็นเครือข่ายของกลุ่มต่อต้านระบบนี้จากนักศึกษาและศิษย์เก่าจากมหาวิทยาลัยกว่า 10 แห่ง เนื้อหาทั้งหมดที่อยู่ในโลกอินเตอร์เน็ต ปัญหาที่ซุกไว้ใต้พรมจากระบบ SOTUS มาตั้งแต่การเติบโตของโลกออนไลน์ ถูกรวบรวมไว้ที่นี่ โดยวัยรุ่นที่ใช้อินเตอร์เน็ตเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต 


พ.ศ.2554

- เนติวิทย์ โชติภัทรไพศาล เริ่มเคลื่อนไหว ตั้งคำถามวิพากษ์วิจารณ์ระบบการศึกษา ทรงผม การแต่งกาย ซึ่งเหมือนเป็นการพูดแทนเยาวชนเสี่ยงหนึ่ง เยาวชนและโลกออนไลน์มองว่าความคิดแบบเนเน่เป็นปัจเจกที่รับฟังได้ ส่วนทางรัฐบาลรวมถึงประชาชนทั่วไปเริ่มเพ่งเล็งเป็นวงกว้าง และขุดหาท่อน้ำเลี้ยง หรือพรรคการเมืองที่ชักใยเด็กคนนี้อยู่เบื้องหลัง

- ก่อตั้งสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ YNET โดยเป็นหน่วยงานที่ทำงานในลักษณะ "จิตอาสา" ช่วยเหลือเด็กที่ประสบภัยน้ำท่วมและในสถานการณ์ในภาคใต้

- เกิดน้ำท่วมใหญ่ในช่วงเดือน กรกฎาคม - พฤศจิกายน

- เด็ก Gen Y ได้เลือกตั้งเป็นครั้งแรก

- แต่ขณะเดียวกัน ในเดือนกันยายน นักเรียนหญิงในจังหวัดเชียงใหม่ คอสเพลย์ชุดยุวนาซีเป็นธีมการแข่งขันกีฬาสี จนกลายเป็นประเด็นไปทั่วโลก


พ.ศ. 2555

- เกิดแนวร่วมนิสิตนักศึกษาคัดค้านมหาวิทยาลัยนอกระบบ

- กำเนิดทักษะใหม่ของศตวรรษที่ 21 และเปลี่ยนคำว่าครูเป็น Facilitator หรือผู้อำนาวยความสะดวกในการเรียนรู้

- ผู้ใหญ่เริ่มตระหนักพลังของสื่อโซเชี่ยล และเริ่มพยายามรู้เท่าทันสื่อ ซึ่งช้าจากการการกำเนิดของ Pantip.com ไป 16 ปี

- บันทึกของตุ๊ด เริ่มโด่งดัง เรื่องเพศที่สามเริ่มกลายเป็น Pop Culture

- เด็ก Gen Z ฉลองวันเกิดครบรอบ 15 ปี พร้อมกับชุดความคิดแบบ "วัยรุ่นพันล้าน" หรือ "อายุน้อยร้อยล้าน" หรือ "งานไม่ประจำทำเงินกว่า"

- เนติวิทย์ จัดตั้งกลุ่มนักศึกษาเพื่อความเป็นไท จัดตั้งกันเองโดยเยาวชนที่มีอุมการณ์ร่วมกันและปราศจากการไฮแจคทางการเมือง


พ.ศ. 2556

- เนติวิทย์เปิดแคมเปญรณรงค์เลิกไว้ผมเกรียนผ่านทาง Change.org จนในปีเดียวกัน กระทรวงศึกษาจึงลดความเข้มของกฎนี้ลงให้นักเรียนชายไว้รองทรงได้ ส่วนนักเรียนหญิงรวบผมให้เรียบร้อย แต่โรงเรียนและสถาบันการศึกษาหลายแห่งยังไม่ทำตาม เพราะอ้าง "ความเป็นไทย"

- ช่วงเดือนเมษายน ซีรีส์ "ฮอร์โมนวัยว้าวุ่น" ออกอากาศ และนำเสนอเรื่องราวความซับซ้อนในหลายมิติของวัยรุ่นออกมาอย่างถึงแก่น ทั้งสังคม เพศสภาพ โรงเรียน ยาเสพย์ติด และเซกซ์ ซึ่งจะสังเกตว่าซีรีส์เรื่องนี้ได้แหกกฎทั้ง 8 ข้อที่เคยตั้งโดยกระทรวงศึกษาในปี 2548

- Anti-Sotus เริ่มเป็นที่รู้จักในสื่อ และเป็นหมุดหมายของสื่อกระแสหลัก ที่เริ่มดึงเรื่องราวจากโลกโซเชี่ยลขึ้นไปรายงาน

- เนติวิทย์ชวนเยาวชนไทยกล้าเสนอความคิดของตัวเองอย่างตรงไปตรงมาพ.ศ.2557

- กำเนิดจักรวาล "ผู้บ่าวไทบ้าน" โดยนำเสนอความซับซ้อนของวัยรุ่นในบริบทสังคมที่ต่างออกไป

- เด็ก Gen Y ได้ใช้สิทธิเลือกตั้ง บางคนก็ไม่ไปใช้สิทธิ บางคนถูกขัดขวางไม่ให้ได้ใช้สิทธิ แต่ในท้ายที่สุด การเลือกตั้งครั้งนั้นถูกประกาศให้เป็นโมฆะ

- รัฐประหาร 2557 โดย "ลุงตู่" การมาถึงของยุค "พูดอะไรระวังพิซซ่า"พ.ศ. 2558

- นักเรียน ม.6 ส่งกระดาษคำตอบเปล่าๆในวิชาหน้าที่พลเมือง เพราะมองว่าเรียนมาทำไม ไม่เห็นได้ใช้จริง

- LINE เริ่มมีอิทธิพลสูงในไทยโดยกว้างขวาง และเข้าถึงมือ GEN X และ Baby Boom เป็นการมาถึงของ "สวัสดีวันจันทร์"

- ครบรอบ 10 ปี การจัดตั้งสภาสิทธิเด็กประจำจังหวัด

- รัฐบาลประกาศใช้ค่านิยม 12 ประการลงมาในสถาบันการศึกษา โดย 8 ใน 12 ข้อ เป็นค่านิยมเดิมตั้งแต่สมัยจอมพล ป. ค่านิยมนี้ถูกใช้เป็น KPI ในการประเมิณโรงเรียน และเป็นโปรเจ็คของคณะครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยหลายแห่ง

- นักเรียนในจังหวัดนครราชสีมา ประท้วงการเรียกเก็บค่า SMS แจ้งข่าว ที่โรงเรียนบังคับให้จ่าย

- กลุ่มนักศึกษาเพื่อความเป็นไท ล่า 3,000 รายชื่อ เปลี่ยนวิชาหน้าที่พลเมือง เป็นวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์

- พริษฐ์ชูป้ายค้านวิชาหน้าที่พลเมือง กลางงาน "ต่อต้านคอรัปชั่น" ของรัฐพ.ศ. 2559

- นักศึกษามัณฑศิลป์คอสเพลย์นาซีอีกครั้ง ในการแข่งเชียร์กีฬา และโดนโจมตีจากเพจ Anti-Sotus

- กำเนิด SOTUS The Series เมื่อระบบรับน้องและพี่ว๊ากถูกทำให้กลายเป็น Pop-Culture ก้องภพและอาทิตย์กลายเป็นคู่จิ้นที่เป็นแรงสนับสนุนความน่ารักของการรับน้องแบบ SOTUS

- การรับน้องในมหาวิทยาลัยเริ่มปรับห้องเชียร์ การว๊าก ค่านิยมรักสถาบัน ให้กลายเป็น Pop Culture พยายามหลีกเลี่ยงการถูกตรวจสอบ โดยปรับภาพลักษณ์ให้กลายเป็นเทรนด์ และถอดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิร่างกายออกให้เหลือแค่การสันทนาการ

- ไทยกลายเป็นตลาด Social Marketing ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ยุครุ่งเรืองของแม่ค้า IG และผลิตภัณฑ์ความงามในเน็ตพ.ศ. 2560 
 
- เด็ก Gen M ถือกำเนิดขึ้น มาพร้อม iPhone X จากพ่อแม่

- เด็ก Gen Y ฉลองวันเกิดครบรอบ 25 ปี ท่ามกลางเสียงก่นด่าว่าเป็นเด็กที่ไม่เอาวัฒนธรรมองค์กร ทำงานยาก เปลี่ยนงานบ่อย ไม่มีความอดทน

- Youtube มียอดคนเข้าชมจากคนไทยติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก รางวัลเจ้าของแชนแนลที่มีคนติดตามมากที่สุดเกินล้านคนคือ แชนแนลแคสเกมส์ของแป้ง zbink z.

- ทางรัฐ ส่งเสริมโครงการยุวทัศน์ ด้วยรายการ "กล้าทำดี" ออกอากาศทางช่อง TNN2 โดยเนื้อหาเกี่ยวกับ "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา คุณธรรม " หรืออาจะเรียกได้ว่า มาจากตัวอักษร 5 ตัวของ SOTUS นันเอง

- เนติวิทย์ต่อต้านการเกณฑ์ทหาร

- กำเนิด "BNK48" สังคมแห่งภาพลักษณ์ไอดอล และ "คุ้กกี้เสี่ยงทาย"

- สภาเด็กโดยรัฐจัดโครงการ "เยาวชนไทยหัวใจสะอาด" เพื่อให้เยาวชนเฝ้าระวังและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น โดยเน้นวินัย คุณธรรม และค่านิยมในความซื่อสัตย์

- กำเนิด Undergrad Rewrite เพื่อเป็นสิงพิมพ์วิชาการให้เยาวชนที่ยังไม่มีพื้นที่สำหรับการอ้างอิงวิชาการให้ตัวเอง

- รัฐกำหนดให้มีสภาเด็กระดับตำบล

- รับน้องในจิตรกรรมศิลปากรถูกแฉโดยเพจ Anti-Sotus เหตุจากพ่อแม่ของรุ่นน้องคนหนึ่งเสียชีวิต ทำให้ไม่สามารถไปร่วมกิจกรรมรับน้องได้ แต่ก็ถูกรุ่นพี่คุกคาม

- เพลง "เฉยเมย" ยอดวิวทะลุ 50 ล้านวิว โดยเป็นโปรดักชั่นและเพลงที่ "อินดี้" โดยสิ้นเชิง แต่สามารถไต่ไปถึง 50 ล้านวิวโดยไม่ได้พึ่งพิงระบบหรือการอุปถัมภ์จากคนรุ่นเก่าเลย

- เวทีสิทธิเด็กจัดกิจกรรม "ทุกคนเป็นฮีโร่ได้" ซึ่งตามหลังเทรนด์ Anti-Hero ในโลกภาพยนตร์มา 10 ปีหลังจากภาพยนตร์เรื่อง The Dark Knight กล่าวคือรัฐไทยสนับสนุนให้เด็กไทยเป็นฮีโร่ในขณะที่กระแสมองฮีโร่เป็นศาลเตี้ยก็กำลังเข้มข้น

- New Ground ทำโพลสำรวจเสียงของเยาวชนที่มีต่อผู้ใหญ่

- สาว Y ได้รางวัลซีไรท์ ซึ่งสาว Y ในที่นี้เป็นความหมายสองนัยยะ คือเป็นสาวเขียนนิยายวายใน Dek-D มาก่อน และยังเป็นเด็ก Gen Y ด้วย เด็กอายุ 25 ปีก็สามารถได้รางวัลซีไรท์ได้

- UNICEF เริ่มโครงการ U-Report เพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนไอเดียสำหรับเยาวชน

ในปีนี้ หาเราสังเกตสิ่งที่รัฐจัดให้เยาวชนมาโดยตลอด เปรียบเทียบกับสิ่งที่โลกวัยรุ่นเป็นจริงๆตั้งแต่ยุค Dek-D.com เริ่มต้น เราจะเห็นความขัดแย้งกันระหว่างสิ่งที่วัยรุ่นเป็น กับสิ่งที่รัฐและสถาบันการศึกษาพยายามให้วัยรุ่นเป็น ความแตกต่างระหว่างโลกอินเตอร์เน็ตที่เยาวชนโตมากับมัน การเห็นคุณค่าของความต่าง กับสิ่งที่รัฐพยายามปลูกฝังลงมา จะเป็นขั้วตรงข้ามเสมอ


พ.ศ. 2561

- ระบบเอนทรานซ์ 4.0 เริ่มต้นขึ้น และรู้จักกันในนาม "TCAS"

- มหาลัยของรัฐแห่งหนึ่งเอาค่านิยม 12 ประการมาดัดแปลงเป็นเพลงและใช้ท่าเต้นจากเพลงคุ้กกี้เสี่ยงทาย โดยนักศึกษาได้ร่วมกันทำเป็นคลิปเผยแพร่ผ่านเพจ โดยกล่าวว่าใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน 4.0

- เกิดคดีเสือดำถูกยิงตายที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ โดยเจ้าหน้าที่อุทยานปล่อยให้มีการบุกรุกล้ำเข้าไป โดยใช้เส้นสายจากระบบ SOTUS ในคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ปัจจุบันได้รับตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงอยู่ในกรมอุทยานเป็นผู้มีส่วนในการอนุญาต

-New Ground รายงานผลสำรวจเด็กไทยให้คะแนนผู้ใหญ่ซึ่ง 80% ไม่พอใจ โดยเฉพาะกรณีผู้ใหญ่ไม่ยอมขอโทษเมื่อทำผิด

- จุฬาเริ่มรณรงค์การยกเลิกแต่งชุดนิสิต

- เกิดการตั้งคำถามเรื่องการใช้เพลงสันทนาการที่มีเนื้อหาสนับสนุน Rape Culture และ Sexual Harassment

- รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม พยายามดันผ่านร่าง พรบ.คู่ชีวิตที่เอื้อประโยชน์ให้กับ LGBTQ โดยเสียงแตกออกเป็นเสี่ยงว่าด้วยการผ่านร่างสิทธิเพศหลากหลายในรัฐบาลทหาร ซึ่งยังคงละเมิดสิทธิมนุษยชนคนอื่นอยู่เลยเรายังอยู่ในปีนี้ แต่....พ.ศ. 2568

- ไทยจะเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ หนึ่งในห้าของประชากรจะมีผู้สูงอายุ เด็ก Gen Y และ Z ไม่อยากมีลูกในสภาพสังคมแบบนี้

- ไทยจะขาดแคลนแรงงานรุ่นใหม่ ในขณะที่ ASEAN กำลังจะเปิดและเทแรงงานที่มี่ประสิทธิภาพมากกว่าจากประเทศในแถบเดียวกันเข้ามา
 
- โลกจะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง เข้าสู่สังคม Cashless และเปลี่ยนจากการซื้อขาดเป็นเช่าซื้อแลกเปลี่ยนแทน ผู้ที่ถืออสังหาได้ก่อนจะได้ Passive Income จะมี AI เข้ามาทำงานแทนที่มนุษย์ ทุกอาชีพต้องมีทักษะทางคอมพิวเตอร์เป็นพื้นฐาน และหลายประเทศจะงดใช้รถยนต์ส่วนตัว

ซึ่งจะนับจากปีนี้ไปแค่ 20 กว่าปีเท่านั้น อยากให้ลองดูสิ่งที่ประเทศไทยเป็นอยู่ขณะนี้ และมองทางที่เราจะไปข้างหน้า 


ยังค่ะ ยังไม่จบ...พ.ศ. 2600

- มนุษย์คาดการณ์ว่าจะเริ่มมีอาณานิคมบนดาวอังคาร

- ไทยจะจัดงานวันเด็กครบ 100 ปี ซึ่งถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง เราจะใช้ค่านิยมเดิมในเพลงที่สอนเด็กมาตั้งแต่ยุค จอมพล ป. ไปจนถึงวันนั้น


และถัดไปอีก 13 ปี
พ.ศ. 2613

ฟินแลนด์จะครบรอบ 100 ปีในการปฏิรูปการศึกษา
หลังจากวันที่ประเทศ "ไม่มีอะไรเลย"
 

ในขณะที่ไทยวันนี้ สถาบันการศึกษาทั่วประเทศยอมอนุมัติโครงการกว่าหมื่นโครงการที่เกี่ยวข้องการกับการรับน้อง ในมูลค่าต่อปีไม่ต่ำกว่า 1000 ล้านบาท ลงไปให้กับนักศึกษาที่เกินครึ่งประเทศ ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง แต่แต่งตั้งตัวเองเป็น "พี่เชียร์" เป็น "สโมสร" ในนามคณะ และมหาวิทยาลัย ในการผูกขาดการใช้เงินเหล่านั้นซึ่งมาจากการอุดหนุนของรัฐและค่าเทอมของตัวนักศึกษาใหม่เอง


เงินเหล่านั้น หมดไปกับ SOTUS และการเชียร์ หรืออย่างน้อยที่สุด กิจกรรมที่โปะหน้าให้ดูไม่เกี่ยวข้อง แต่สอดไส้กิจกรรมรับน้องเข้าไป โดยไม่มีเศษหรือเสี้ยวไหนเลย ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา หรือสร้างพื้นที่การเรียนรู้ของ "ปัญญาชน" ให้ไปสู่การแข่งขันและโลกในวันข้างหน้า

แล้วเราล่ะ ทำอะไรกันอยู่
SHARE
Writer
Miranda
Bitchy Writer
I'm a bitch. I'm a lover. I'm a child. I'm a mother. I'm a sinner. I'm a saint. I do not feel ashamed | นามปากกา "มิรันดา" ผู้ใช้ภาษาแปลกประหลาด ผิดจริตและดัดจริต | มุมมองชีวิต ความรัก สังคม วัฒนธรรม และการเมือง ที่เผ็ดแสบร้อนเหมือนตะกอนลาวา |

Comments

E29AZA
11 months ago
ช่างเป็นพ.ศ.2600 ที่เจ็บปวด
Reply