แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กรมการแพทย์แผนไทย ฯ [อัพเดท-2561]

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กรมการแพทย์แผนไทย ฯ ประกอบไปด้วย [เนื้อหา+ข้อสอบ+เฉลย+ไฟล์เสียง] อัพเดทเนื้อหา ตามประกาศรับสมัคร 2561

– ความรู้เกี่ยวกับ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
– สรุประเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560
– สรุป พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
– ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
– หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
– สรุปสาระสำคัญพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มติม
แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มติม
– ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

ราคา แนวข้อสอบ
- แบบไฟล์ PDF 395. (รับได้เลยหลังแจ้งชำระ ภายใน 20 นาที)
- แบบเล่มหนังสือ 585. (ส่งโดยเคอรี 2-3 วันได้รับ)
- แบบเล่มหนังสือเก็บเงินปลายทาง 605 (ส่งโดยเคอรี 2-3 วันได้รับ)

ติดต่อสอบถามสั่งชื้อแนวข้อสอบได้ที่ ร้านดอกคูณ .
- WEB : dokkooon.com
- Tel : 0910199179
- line : @dokkooon (มี @ ด้วยนะครับ)
SHARE
Written in this book
แนวข้อสอบ
แนวข้อสอบ ข้อสอบ เตรียมสอบ งานราชการ
Writer
parich_su
www.dokkooon.com
แนวข้อสอบ ข้อสอบ คู่มือเตรียมสอบ | งานราชการ

Comments