แนวข้อสอบ พนักงานภาษีสรรพากร กรมสรรพากร [อัพเดทใหม่-2561]

แนวข้อสอบ พนักงานภาษีสรรพากร กรมสรรพากร ประกอบไปด้วย [เนื้อหา+ข้อสอบ+เฉลย+ไฟล์เสียง] อัพเดทใหม่ 2561

– ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร
– สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
– ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป Word Excel Powerpoint
แนวข้อสอบ โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป Word Excel Powerpoint
– สรุประเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560
– สรุป พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
– ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. 2544
แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. 2544
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสรรพากร
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร และ กรมสรรพากร
– ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

ราคา แนวข้อสอบ
- แบบไฟล์ PDF 395. (รับได้เลยหลังแจ้งชำระ ภายใน 20 นาที)
- แบบเล่มหนังสือ 585. (ส่งโดยเคอรี 2-3 วันได้รับ)
- แบบเล่มหนังสือเก็บเงินปลายทาง 605 (ส่งโดยเคอรี 2-3 วันได้รับ)

ติดต่อสอบถามได้ที่ ร้านดอกคูณ 
- WEB : dokkooon.com
- Tel : 0910199179
- line : @dokkooon (มี @ ด้วยนะครับ)
SHARE
Written in this book
แนวข้อสอบ
แนวข้อสอบ ข้อสอบ เตรียมสอบ งานราชการ
Writer
parich_su
www.dokkooon.com
แนวข้อสอบ ข้อสอบ คู่มือเตรียมสอบ | งานราชการ

Comments